Nyheter

Byggnads kommenterar LAS-utredningen: Lös frågan branschvis!

I dagarna presenteras resultatet av den utredning som ska se över hur Lagen om anställningsskydd (LAS) ska ändras. Mycket av innehållet har redan kommit fram och Byggnads ser med stor oro på resultatet.

– Utredningens förslag har en sådan extremt kraftig slagsida i arbetsgivarnas favör att den lika gärna kunde varit ett beställningsjobb direkt från Svenskt näringsliv, säger Johan Lindholm, förbundsordförande Byggnads.

I januariavtalet står tydligt att förslaget om ”moderniserad arbetsrätt” inte ska rubba balansen mellan fack och arbetsgivare. Nu när allt mer innehåll från LAS-utredningen kommit ut är det uppenbart att utredningen fullständigt struntat i den formuleringen.

– Eftersom utredningen blundat för innehållet i avtalet måste den ses som ett avsteg från överenskommelsen i Januariavtalet. Ett pinsamt misstag från regeringen som borde glömmas bort snarast möjligt, säger Johan Lindholm.

Kärnan i den svenska modellen är att fack och arbetsgivare har den detaljkunskap som krävs för att tillsammans utarbeta lösningar som är skräddarsydda för respektive bransch. En helt överlägsen modell som under årtionden gett anställda reallöneökningar samtidigt som den gjort svenska företag konkurrenskraftiga.

Byggnads anser att det är den modellen som ska gälla även i framtiden.

Därför anser förbundet att frågan om arbetsrätten även den borde hanteras branschvis i förhandlingar mellan fack och arbetsgivare.

– Att försöka tvinga på en one size fits all-lösning för så vitt skilda branscher som industri, vård eller bygg kommer bli en tvångströja som allvarligt skadar den svenska arbetsmarknaden, säger Johan Lindholm.