Nyheter

Att bekämpa växten parkslide – Fastighetsägarna fiende nr. 1

Parkslide. En otroligt stark och kraftfull växt som dagligen skapar problem för trädgårdsmästare, husägare och fastighetsskötare runt om i Sverige. Det invasiva ogräset är i sin enkelhet vackert, med ljusgröna blad och röd stam.

Men, dess rötter är starka och kan förstöra både byggnader, avlopp och flora. Därför är det viktigt att bekämpa parkslide på rätt sätt, något som bland annat BG Byggros har långvarig erfarenhet av. Här delar de med sig av sina bästa råd.

Nu är våren här, något som de flesta människorna med gröna fingrar ser fram emot. Men inte alla. På våren kämpar nämligen många mot det invasiva ogräset parkslide, då det främst är under denna säsong som nya rotskott skjuts ut från dess rotsystem, skott som snabbt växer upp och tar över stora områden och tränger ut andra växtarter.

Parkslide är ett ogräs som är mycket svårutrotat och kan växa sig upp till tre meter högt. Men den stora faran är det som händer under jordytan, nämligen hur rotsystemet sprider sig. Det finns olika sätt att bekämpa parkslide, och BG Byggros är ett av företagen som i många år har investerat tid och resurser på att hitta ett sätt att leverera en bra lösning som både gynnar markägare och miljön.

Allt som krävs är 0,7 gram  

Att hantera parksliden är kritiskt när det kommer till bekämpning. Detta då det endast krävs att man tappar 0,7 gram av en rot för att den ska kunna etablera sig på stället där den tappats. Om parkslide får växa obehindrat kan det till och med tränga in genom dränering och betong, och skapa enorma problem för bland annat fastighetsägare, byggherrar och trädgårdsmästare.

Därför är det A och O att man hanterar jordmassan kring det kontaminerade området med stor försiktighet. Dessutom är det viktigt att skölja av maskiner och redskap innan de lämnar platsen.

En utgrävning blir mycket kostsam

Det är dokumenterat att parksliderötter kan befinna sig väldigt djupt, vilket betyder fyra meters djup och rotskotten kan sprida sig cirka sju meter i sidled. Detta innebär att det blir ekonomiskt ohållbart att gräva ur all kontaminerad jordmassa och sedan transportera den till förbränning.

Torbjörn Bloom, konsult hos BG Byggros, berättar:

– Parkslide är otroligt envist och svårt att bekämpa, och det är sällan som traditionella bekämpningsmetoder fungerar. Detta är mycket på grund av dess rötter. Det räcker nämligen inte bara att dra upp dem ur marken, då skotten skjuter ut sig snabbt och aggressivt. Vi på Byggros arbetar med en metod som hindrar parksliden från att komma upp ur jorden. Detta sker med en ogräsduk, Plantex® Platinium, som är stark nog att stoppa genomträngning av parksliden men som samtidigt förblir permeabel för luft, vatten och näring i jorden.

Han fortsätter:

– Den enklaste och säkraste metoden är att kapa ner befintlig parkslide så kort som möjligt och sedan lägga duken över och fylla på med nya massor. Man ska lägga minst 20 cm ny jord, grus eller sand ovanpå duken, annars kommer parksliden att lyfta duken. Fungerar det inte att addera dessa 20 cm ovanpå marknivå återstår att gräva ur motsvarande jordmassor och kontakta sin återvinningscentral för råd om hanteringen av de kontaminerade massorna. Tänk dessutom på att använda sopsäckar som försluts vid transporten.

På bilden: Det invasiva ogräset parkslide är svårutrotat och mycket envist. BG Byggros är ett av företagen som i många år har investerat tid och resurser på att hitta ett sätt att leverera en bra lösning som både gynnar markägare och miljön.