Nyheter

Maskinuthyraren Renta hållbarhetscertifierar

Under de senaste två åren har Renta certifierat 15 depåer enligt ISO 9001 och ISO 14001. Arbetet fortsätter även 2020.

– Certifieringarna är ett steg mot att ständigt öka kundnöjdheten och naturligtvis -värna om vår miljö. Vi lär oss hela tiden och försöker alltid göra det så lätt som möjligt att göra rätt, säger Rebecca Långström, Kvalitets- och miljösamordnare på Renta.

Vid årets början slutfördes certifieringen av fem depåer i region Väst och Central. Med dessa är nu 15 depåer certifierade och planen är att resterande depåer under 2020.

– Alla depåer kommer att börja jobba med ISO och certifieras efter hand av en tredje part som kontrollerar att arbetssättet uppfyller kraven i standarden, att miljölagar följs samt att kvalitetsarbetet är korrekt. Även om certifieringen då dröjer arbetar alla redan nu utifrån vårt ledningssystem.

Standard i branschen

Att ha ett certifierat ledningssystem inom både kvalitet och miljö börjar bli mer och mer standard i bygg- och anläggnings-branschen och ett krav i såväl kommunala upphandlingar som större projekt. Som beställare är det viktigt att ha -leverantörer som kan leverera rätt kvalitet och med miljömedvetenhet. Med bakgrund av detta arbetar Renta ständigt med att säkra sina kvalitetsprocesser ute på depåerna.