Nyheter

Sveriges Arkitekter: ”Utredning om byggregler missar boendes behov”

Utredningen Modernare byggregler – förutsägbart, flexibelt och förenklat tar inte hänsyn till de boendes perspektiv, hävdar Sveriges Arkitekter i sitt remissvar. Statens egna mål i fråga om god gestaltad livsmiljö och boendekvaliteter tappas bort, liksom klimatperspektivet. Förbundet avstyrker därför de flesta förslagen i utredningen.

– Det kommittén för modernare byggregler föreslår skulle innebära att samhällets krav på bostadskvalitet försämras på ett sätt som inte är acceptabelt. Det tillgodoser byggbolagens behov men inte de boendes. Resultatet blir bostäder som kanske är marginellt billigare men garanterat sämre, säger förbundets samhällspolitiska chef Margareta Wilhelmsson.

Ambitionen för förslagen har enligt utredarna varit att regelverket och dess tillämpning ska vara förutsägbart, flexibelt och förenklat samt att de ska främja ett ökat bostadsbyggande och öka konkurrensen. Sveriges Arkitekter tvivlar på att det är regelverket i sig som ger långsamma och förutsägbara processer, problemet är snarare tillämpning och uttolkning.

Utredarna konstaterar själva att produktivitetsutvecklingen och incitamenten för innovation i byggindustrin är låg och det är där huvudorsakerna till problemen ligger, anser Margareta Wilhelmsson och Katarina O Cofaigh, som tillsammans skrivit förbundets remissvar.