Nyheter

Innovativ konsulting förändrar byggbranschen

I en tid med osäkerhet kring framtiden och en eventuellt avmattad konjunktur, krävs det att bolag inom byggbranschen tar till alla förbättringsmöjligheter som skapar bättre lönsamhet, men också förändrar sina arbetsmetoder och väljer att arbeta smart.

När ingenjörerna Martin Roos och Mathias Amnebo under de senaste åren arbetat mot byggbranschen kom de efterhand till insikt att den svenska bygg- och fastighetsmarknaden inte använder sig av samma metoder som är vanligt förekommande i exempelvis Storbritannien, Tyskland, eller USA.

Under våren 2020 korsades deras vägar med entreprenören Jamshid Lodhi som också haft samma funderingar. Tillsammans bestämde de sig för att förändra den svenska marknaden.

Både Martin och Mathias kommer senast ifrån HILTI där de arbetade som konsulterande ingenjörer. Rollen var att hjälpa byggkonstruktörer och byggen med att välja rätt produkter och tjänster. Jamshid har under de senaste åren varit involverad i flera olika bolag som levererar både tjänster och produkter till byggbranschen.

Underlagen vid ombyggnadsprojekt var ofta undermåliga och ofta kom frågor om armeringens läge och storlek, betongens tillstånd och riskerna med korrosion, säger Martin.

– Utomlands används i stor utsträckning olika typer av scanningstekniker för att få en bättre förståelse för vad som finns inne i betongen, säger Mathias. Men då denna utrustning är dyr och kräver omfattande kunskap av betong och hur man analyserar den data man får ut, krävs det både att man har bra beläggning på utrustningen samt rätt kompetens för att utföra jobbet korrekt.

Därmed var förutsättningarna för trions betongkonsultbolag Northscan klara.

Bolaget fokuserar på oförstörande provningsmetoder för analys av betongkonstruktioner, varav en är betongscanning. Innovativ konsulting med inriktning på användandet av ConTech.

– Tack vare olika scanningstekniker är vi inte begränsade till metalliska föremål nära ytan så som armeringsjärn; utan även plaströr, elledningar, och spännarmering kan lokaliseras, avslutar Martin.