Nyheter

Ny bok: entreprenadformen Partnering

Bygg- och anläggningsprojekt rör stora investeringar och präglas av tids- och kostnadspress, inte sällan med kvalitetsproblem som följd i det färdiga byggobjektet. De senaste tjugo åren har intresset för alternativa modeller för att driva byggprojekt ökat markant i Sverige. En sådan modell är entreprenad med utökad samverkan eller ”partnering”.

Partneringboken behandlar på ett grundläggande sätt viktiga frågor inom partnering, så som upphandling, när partnering lämpar sig och inte lämpar sig, ersättningsregler och kontraktsfrågor (till exempel Byggherrarnas mallkontrakt), men tar också upp ämnen som projektorganisation, kommunikation och konflikthantering i samband med partnering. Frågeställningarna belyses med exempel från praktisk partneringverksamhet.

I ett avslutande kapitel presenteras intervjuer med ett antal mycket erfarna representanter för beställare och entreprenörer som med egna ord fått ge sin syn bland annat på vad som krävs för ett lyckat projekt och när det passar att driva byggprojekt i partnering.

FAKTA

Förlag: AB Svensk Byggtjänst
Författare: John Hane och Malin Österberg
Antal sidor: 262
Mjukband, illustrationer i fyrfärgstryck