Nyheter

Riksbyggens jubileumsfond delar ut stipendier för idéer om hållbara städer

I samband med Riksbyggens fullmäktige den 8 maj delas 580 000 kronor ut till stipendiater som på olika vis bidragit till, eller kommer bidra till, innovativa idéer för att göra världens städer mer hållbara. Riksbyggens fullmäktige genomfördes i år digitalt med tanke på coronaviruset och därför kommer stipendiaterna att uppmärksammas vid ett senare tillfälle.

Riksbyggens jubileumsfond ”Den goda staden” delar årligen ut stipendier för att stödja forskning, utveckling och utbildning för bättre boendemiljö. I år delar fonden ut 580 000 kronor fördelat på fyra stipendiater. Stipendierna är skattebefriade och går till stipendiaterna personligen. Från 1991 till 2019 har fonden delat ut ca 160 stipendier till ett värde av ca 12,5 miljoner kronor.

Fonden bildades i anslutning till Riksbyggens 50-årsjubileum 1990 och grundas på gåvor från bostadsrättsföreningar samt organisationer och företag som Riksbyggen samarbetar med. Stipendier delas ut inom områdena arkitektur, byggnadsteknik, fastighetsförvaltning, energiförsörjning, miljövård och samhälls- och trafikplanering.

– I år fyller Riksbyggen 80 år vilket innebär att jubileumsfonden ”Den goda staden” i år firar 30 år. Det är fantastiskt att se det spännande urvalet av projekt som den ”Den goda staden” kommer att stödja i år och där många har bäring på ökad hållbarhet, säger Johanna Frelin, vd för Riksbyggen.

Stipendieutdelningen sker vanligtvis i anslutning till Riksbyggens fullmäktige. På grund av den rådande Coronapandemin kommer årets fullmäktige, som äger rum den 8:e maj, arrangeras digitalt. Stipendiaterna kommer därmed inte kunna delta som vanligt, men kommer naturligtvis att bli uppmärksammade. Stipendierna presenterades av Göran Cars, representant för fondens styrelse, under Fullmäktige.

Stipendiater 2020

Lindrad ensamhet för bättre och gladare städer – 160 000 kronor

Kan stadsdelar förtätas på ett sätt som ökar de sociala kontakterna och gör människor friskare och gladare? Detta projekt riktar intresset mot den fysiska miljöns betydelse för möjligheten att minska ensamheten. Genom att i detalj studera den lokala gatumiljön ska projektet ge svar på hur förtätning kan utformas för att stimulera det sociala livet i grannskapet.

Stipendiater: Jing Jing är arkitekt och doktorand vid Kungliga Tekniska Högskolan i Stockholm. Tigran Haas är arkitekt, docent och biträdande professor vid KTH, Stockholm.

Stipendium: 160 000 kronor

Bostadsprojektet Brf Viva i Göteborg – 200 000 kronor

Brf Viva är ett projekt där den uttalade ambitionen har varit att ligga i framkant när det gäller innovativt byggande. I detta projekt studeras om man lyckats leva upp till de högt ställda ambitionerna vad gäller energi, flexibilitet och social gemenskap.

Stipendiat: Anna Braide är Tekniklektor och doktorand på Chalmers.

Stipendium: 200 000 kronor

Arkitekturstrategier för Stockholms Gröna Kilar – 200 000 kronor

När städer växer tas ofta grönområden i anspråk för ny bebyggelse. Inte sällan blottläggs då en konfliktfylld polarisering mellan bevarandeintressen och utvecklingsintressen. Detta projekt är en avslutande del av en större studie där målet är en process som kan leda till större samsyn omkring förtätning i eller vid grönområden. Syftet är att utmana den rådande idén om naturen som en motsats till staden.

Stipendiater: Hanna Erixon Aalto och Ania Öst är arkitekter och adjunkter på Arkitekturskolan på Kungliga Tekniska Högskolan i Stockholm.

Stipendium: 200 000 kronor

Problematiken kring värmeböljor och höga inomhustemperaturer – 20 000 kronor

Klimatförändringar innebär att vi i ökande grad kommer att drabbas av extremt väder, kyla, vind och värme. I detta projekt uppmärksammas frågan om värmeböljor och inomhustemperaturer. Målet är att utreda och bidra med kunskap om hur extrem värme kan hanteras i befintligt bestånd och nyproduktion.

Stipendiaer: Andreas Olsson och Thomas Hevele är studerande vi Lunds tekniska högskola.

Stipendium: 20 000 kronor