Nyheter

Järfällahus sänker lokalhyrorna med 50%

Järfällahus har vidtagit krisåtgärder för att hjälpa sina lokalhyresgäster under coronapandemin. Under april-juni ska de verksamheter som uppfyller kraven i regeringens förslag till förordning automatiskt få hyran sänkt med 50 %.

Järfällahus tog under torsdagen beslut om att ge 50 % hyresnedsättning på lokalhyror för april, maj och juni för en stor del av sina 475 lokalhyresgäster. Detta följer riktlinjen för de åtgärder som regeringen väntas besluta om inom kort om hyresnedsättning för företag. De verksamheter som uppfyller kraven enligt regeringens förslag får automatiskt rabatten på sin fasta hyreskostnad.

– Våra lokalhyresgäster har drabbats mycket hårt, säger Zara Lahouar, tf vd för Järfällahus. Vi tar det här beslutet för att det ska finnas ett fungerande samhälle även när coronapandemin avtar. Järfälla behöver sina företag, sina arbetstillfällen hos dem som säljer varor och tjänster, och då är det här vårt sätt att stötta ett antal hårt drabbade branscher. Alla vinner på att de finns kvar även i framtiden. Vi hoppas att åtgärden ska ge de lokala företag som hyr lokal av Järfällahus möjlighet att fortsätta bidra med samhällsfunktion och arbetstillfällen även framöver.