Nyheter

Nordier rådgivare vid försäljning av 11 200 kvm fastigheter i Karlshamn

Nordier har agerat säljrådgivare åt Hermanssonbolagen vid avyttringen av en samhällsfastighetsportfölj i Karlshamn, Blekinge län.

Portföljen består av nio fastigheter med en uthyrningsbar yta om cirka 11 200 kvm, varav ca 2 300 kvm för särskilt boende och 8 900 kvm är fördelat på vård, förskola samt daglig verksamhet.

Det finns även en ny detaljplan som möjliggör ytterligare exploatering om ca 15 500 kvm BTA för bl.a. vård, skola, bostäder och kontor. Tillträde är planerat till månadsskiftet april/maj.

– Samhällsfastigheter är ett av de starkaste tillgångslagen vilket intresset för affären ytterligare understryker, Fredrik Närholm, Projektledare, Transaktion, Nordier Property Advisors