Nyheter

Fastighetsägarna: ”Näringsminister Baylan skapar orealistiska förväntningar på sänkta hyror”

Fastighetsägarna ställer sig frågande till det som regeringen presenterade på skärtorsdagen. Den förteckning över vilka branscher som kommer att omfattas av regeringens stödpaket till lokalhyresgäster är mycket mer omfattande än vad som tidigare angivits. Därmed skapar regeringen orealistiska förväntningar menar Fastighetsägarna i ett pressmeddelande.

Näringsminister Ibrahim Baylan presenterade i torsdags ett förtydligande av vilka branscher som kommer att omfattas av regeringens hyresstödspaket. Paketet ligger nu hos EU-kommissionen för godkännande och regeringen förväntas kunna fatta beslut om paketet under nästa vecka. Det är betydligt fler branscher som regeringen föreslås ska omfattas av stödet än som tidigare kommunicerats.

– Regeringen och Ibrahim Baylan skapar orealistiska förväntningar om sänkta hyror. Jag är mycket förvånad över att regeringen höjer konfliktnivån mellan aktörerna när det vi behöver är samförstånd och ett regelverk för stödet. Det är ett gemensamt ansvar som ska tas och det duger inte att regeringen pekar på en av flera aktörer, säger Reinhold Lennebo, vd Fastighetsägarna Sverige.

– Det är viktigt att det fortsatta arbetet sker i samverkan mellan fastighetsägare och hyresgäster i de stödberättigade verksamheterna. Regeringen lägger ett stort ansvar på fastighetsägarna att hantera offentliga medel som ska stötta lokalhyresgästerna. Men man kan inte lägga över detta ansvar på en hel bransch utan att man är tydlig med hur tillämpningen ska ske. Det är regeringens uppgift. Våra medlemmar behöver därför ett tydligt statligt regelverk om hur och när stödet får användas för att kunna fatta beslut som fungerar för dem och deras hyresgäster, säger Reinhold Lennebo.

– Det nu beslutade stödpaketet avser hyresstöd under andra kvartalet. Det tredje kvartalet närmar sig med snabb takt och vi vet att det kommer att behövas mer stöd. Regeringen måste inse allvaret och framöver agera både snabbare och mer kraftfullt, avslutar Reinhold Lennebo.

Bild av Michelle Maria