Nyheter

​Avarn Security levererar låsentreprenad till Nya Vårdbyggnaden i Malmö

Skanska har fått i uppdrag av Region Skåne att uppföra en ny vårdbyggnad på sjukhusområdet i Malmö. Under 2024 ska sjukhuset börja bedriva verksamhet i den nya vårdbyggnaden, som består av två sammanlänkade huskroppar. De nya lokalerna ska inrymma bland annat tio vårdavdelningar, publika miljöer som apotek och caféer samt 23 toppmoderna operationssalar. 

Avarn Security har i ett tidigt skede bidragit med kunskaper gällande utformning av lås och beslagning för att möta verksamhetens högt ställda krav på funktion och säkerhet. Nu fördjupas samarbetet, då Skanska har valt Avarn Security som partner för uppdraget att leverera en komplett låsentreprenad till projektet.

I uppdraget ingår lås, beslag och dörrautomatik till totalt 108 000 kvadratmeter. Leverans sker med start i augusti 2020 och därefter etappvis till och med 2024.

– Vi är väldigt stolta över förtroendet att få delta i byggandet av den nya vårdbyggnaden. Här får vi verkligen visa vår förmåga att leverera såväl lösningar som kunskap i världsklass, säger Johan Maxeus, försäljningschef på Avarn Security.