Nyheter

Aprobo AB och Weber ingår samarbete

Saint-Gobain Sweden AB, Weber har ingått ett samarbete med Aprobo AB och deras Decibel Concept.

Människans hörsel utvecklades under 1000-tals år i en utomhusmiljö fylld av naturliga ljud. Idag möter vi dock en ljudmiljö med väldigt få naturliga ljud Det är mycket buller, sus och brus som kan göra oss stressade och trötta.

I en tid när stomvalen kan utmanas av hållbarhetsskäl (lättare betonger, trästommar med mera) står vi inför nya utmaningar. Det gäller både stegljudsisolering och luftljudsisolering. Speciellt i de låga frekvenserna.

För att kunna möta dessa ökade krav och utmaningar har Saint-Gobain Sweden AB, Weber ingått ett samarbete med Aprobo AB och deras Decibel Concept. Det skapades 1988 med inriktning på akustiska lösningar för golv och bjälklagskonstruktioner.

Gemensamt ska man utveckla och marknadsföra golvsystem som bidrar till god ljudmiljö.

– Med ökat fokus på hållbarhet i byggsektorn kommer nya akustiska utmaningar, säger Andrew Kristensen, MD Weber. Genom samarbetet med Aprobo, som är inriktade på akustik och golv, kan vi vidareutveckla och komplettera våra lösningar för golvsystem.

Ett samarbete för effektiva och trygga akustiklösningar

Pär Lindstedt som är VD för Aprobo ser att bolagens gemensamma utvecklingsprojekt banar väg för en spännande framtid inom byggbranschens nya inriktning på miljövänligare konstruktioner.

– Saint-Gobain och Weber är en intressant samarbetspart då våra olika produkter smidigt kan kombineras för effektiva och trygga akustiklösningar, säger han. Vi delar många tankar kring hur framtidens krav skall bemötas inom akustiska lösningar . Då är det inte bara det akustiska resultatet som spelar roll utan även helhetslösningar för effektiva och säkra konstruktioner. Vi är övertygade om att 1 + 1 = 3 då vi slår samman vår gemensamma kunskap och vilja att flytta fram våra positioner som leverantörer av akustiska konstruktionslösningar.

Bild: Gerd Altmann