Nyheter

Äg upplevelsen av naturligt ljus, inte systemet

Parans går från att erbjuda ett system till att erbjuda en tjänst. Det kommer från och med våren 2020 bli möjligt att hyra solljus via Paranssystemet. Detta istället för att köpa det. meddelar man i ett pressmeddelande.

Parans har nu möjlighet att erbjuda naturligt ljus för fastighetsägare, arbetsgivare och alla andra som har behov av naturligt ljus inomhus.

Detta till en månadskostnad istället för att köpa och äga ett Paranssystem.

– Eftersom det är slutprodukten, dvs. solljuset, som är det intressanta för kunden så är detta en investering som man gör tillsammans med Parans, säger Kalle Gyllunger, Key Account Manager på Siemens Financial Services. Därför är det mer naturligt att hyra den utrustning som krävs. Genom ett komplett serviceavtal låter man Parans ta hand om underhåll och service. Man skapar även underlag för möjligheter till energibesparingar.

– Kunder är vana att vid tjänsteerbjudanden för IT, bilar, maskinparker och mer. Vi tror att vårt erbjudande rimmar helt rätt i tiden med hur fler och fler företag väljer att inte binda kapital utan hellre hyra det som de behöver, säger Fredrik Johansson, Senior Vice President Sales & Marketing på Parans. Eftersom vi på Parans vet vilket mervärde naturligt dagsljus tillför till alla slags inomhusmiljöer, vill vi göra upplevelsen tillgänglig för så många som möjligt.