Nyheter

Ny planerare med fokus på översiktlig och strategisk planering

Till Göteborgskontoret har Radar i dagarna värvat Caisa Malmryd Olander, som ansluter närmast från Afry. Caisa är planeringsarkitekt med kandidatexamen i Fysisk planering från BTH och har en master i hållbar samhällsplanering och stadsutformning från KTH

Caisa har under de dryga fem år som verksam hunnit med att arbeta både i kommunal och privat verksamhet, med ansvar för arbete med översiktsplanering och strategisk planering. Hon har även jobbat med GIS-baserade stadsbyggnadsanalyser.

Radar utvecklar med denna förstärkning sitt team kring fördjupade översiktsplaner, förtätningsanalyser, planprogram, översiktsplaner, och stadsutvecklingsprogram.

– Vi har under det senaste året fått flera uppdrag av det översiktliga slaget, bland annat i Norrköping, Eslöv och Bollebygd. Vi har helt enkelt sett ett behov att förstärka denna del av vår verksamhet och Caisas breda kompetens och analytiska kunskaper kommer bli viktiga för att ta nästa steg i den utvecklingen, säger Tobias Noborn, ansvarig för Tema planering på Radar.

Caisa ansluter till kontoret på Surbrunnsgatan i mitten av maj.