Nyheter

Andelen småföretag från byggindustrin som ansöker om lån ökar

Ett trendbrott under veckan är att företag inom byggverksamhet står för en större andel av de ansökande företagen än under de senaste veckorna.

Lånejämförelsetjänsten Lendo har uppdaterat sin kartläggning över vilka branscher som vecka för vecka ansöker om finansiering. Vecka 13 var andelen ansökningar från hotell- och restaurangbranschen ovanligt hög, vecka 14 ökar andelen från företag inom byggverksamhet från 14 % vecka 8 till 20 % vecka 14.

Låneansökningar ökar från byggbranschen

– Vecka 13 var det hotell- och restaurangbranschen som stack ut i statistiken, vecka 14 ser vi en ökning i andelen ansökningar från byggbranschen. Det kan indikera att krisen slår olika för olika branscher vecka för vecka. Just nu påverkas företag inom byggverksamhet av krisen och därav att en större andel företag inom byggverksamhet vänder sig till långivarna för stöd, säger Carl Brynielsson, VD på Lendo.

Lendo tittar även på vilket syfte småföretagare har angivit under de senaste veckorna när de ansökt om företagslån. Vecka 14 stod andelen lån ämnade likviditetsfinansiering för 37 % jämfört med 19 % veckorna innan krisen.

Ny historiskt hög nivå

– Vi ser i statistiken att andelen ansökta likviditetslån från småföretag planar ut på en ny historiskt hög nivå. En ökad andel ansökningar för likviditetslån kan vara ett ökat behov av pengar in. Det kan även vara en respons från småföretagare på de nya finansiella stödpaketen och att småföretagare de senaste tre veckorna i högre grad har vänt sig till långivare i hopp om att få ta del av stödet, säger Carl Brynielsson.

Lånesyfte Vecka 10 Vecka 11 Vecka 12 Vecka 13 Vecka 14
Likviditetsfinansiering 19% 27% 46% 39% 37%
Expansionsrelaterade syften 57% 48% 31% 31% 43%
Övrigt 24% 25% 22% 30% 20%

 

Lendo kommer nu följa utvecklingen på veckobasis och löpande presentera siffror som ger en tydlig indikation på hur konjunkturen för småföretag förändras i spåren efter utbrottet av Covid-19.

Nästa kartläggning planeras till 2020-04-14