Nyheter

Brinova – en av byggherrarna i Täppets bostadsområde

Brinova har, tillsammans med ett antal byggherrar, tilldelats markanvisning i Täppets bostadsområde i Åhus i Kristianstads kommun för uppförandet av bostäder. Brinova planerar att bygga totalt 48 hyreslägenheter.

Täppets bostadsområde i Åhus, beläget i närheten av hav och strand, blir Kristianstads kommuns nya bostadsområde i Åhus.  Det kommer att innehålla blandade bostadsstorlekar och upplåtelseformer.  Bostadsområdet kommer att innehålla bostäder och boendemiljöer av god kvalitet samt mötesplatser innehållande aktivitetsmöjligheter och grönytor.

Brinova har tilldelats markanvisning i kvarteren Getramsen och Kamomillen. Där planerar Brinova att uppföra 48 hyreslägenheter.

I samarbete med Möller Arkitekter har Brinova tagit fasta på Åhus unika natur och skapar yteffektiva 2:or och 3:or med hög standard. Stort fokus kommer vara på inre – och yttre miljö. Projekteringsstart beräknas till hösten 2020 med en tänkt första byggstart under 2021 då VA-utbyggnaden till området är klart. En beräknad första inflyttning kan ske sommaren 2022.

– Ett av Brinovas fokusområden är bostäder i södra Sverige. Markanvisningen i Åhus passar perfekt för vår inriktning, säger Per Johansson, VD för Brinova i sin kommentar, och fortsätter:

– Ett gott betyg för Brinovas väl fungerande projektutveckling som möjliggör en lönsam och stabil tillväxt.