Nyheter

TL Bygg går mot strömmen: ökar antalet yrkesarbetare

Byggentreprenören TL Bygg väljer en annan väg än många av sina konkurrenter. Istället för att kraftigt minska ner ökar man antalet yrkesarbetare med 20 %.

Konkurrensfördel med egna yrkesarbetare

TL Bygg är nämligen övertygade om att egna yrkesarbetare både är en konkurrensfördel och en väg till framgång. Att egna yrkesarbetare ger affärsnytta ger vd Johan Edlund flera exempel på.

– Vi ser massa fördelar med att ha en stor del egna yrkesarbetare jämfört med att hyra in personal för projekten. Förutom att vi ser att egen personal ger en större stolthet för de enskilda projekten så känner de också ett eget ansvar för slutprodukten, berättar Johan. Våra väldigt kompetenta yrkesarbetare är bra på att se helheten och tar ansvar för olika delar av bygget och på så vis kan vi effektivt säkra kvaliteten i våra projekt. Genom att de är kvar i företaget behåller vi dessutom massa kompetens inom våra väggar vilket är ovärderligt i erfarenhetsåterföringen, där vi alla kan lära mycket av varandra, fortsätter Johan.

Trygghet

Förutom den trygghet det ger både för beställaren och bolaget själv att ha en stor del yrkesarbetare så är det även ett sätt att stärka arbetsstyrkan även på tjänstemannasidan.

– Utöver den kvalitetssäkring vi ser med egna yrkesarbetare har vi även framgångsrikt lyft många av dem till att bli arbetsledare, och i en hel del fall senare även platschefer. Det är alltså även ett bra sätt att komplettera rekryteringen av tjänstemän i bolaget. Tjänstemännen i sin tur utvecklas även som ledare då de får ett personalansvar, tar ett än större ansvar för arbetsmiljön samt får en bättre blick för helheten i företaget, berättar Johan Edlund.

TL Bygg har idag fördelning på cirka 40 – 50 % yrkesarbetare i företaget. Resterande är tjänstemän i produktion och stödenheter. Just idag har man inget ytterligare anställningsbehov men om omsättningen ökar enligt beräkningar kommer de anställa fler.

– Genom våra egna yrkesarbetare kan våra beställare känna sig trygga med att vi lämnar över en kvalitetsprodukt där vi inte tummat på vare sig våra egna eller beställarens krav på produktion och värderingar. Vi ser det som en ovärderlig strategi, avslutar Johan.