Nyheter

AktivBo först ute med FastAPI

AktivBo är nu som första externa företag certifierade för fastAPI.

FastAPI är en gemensam branschstandard för integration med fastighetssystem som skapar förutsättningar att sänka kostnader genom delade tjänster och utveckling. Bakom utvecklingen står Sveriges Allmännytta. Satsningen är ett led i processen mot att allmännyttans fastighetsbolag ska arbeta med öppna standarder och öppna data.

Certifierat fastighetssystem

Alla fastighetsbolag, både privata och kommunala, har möjlighet att använda sig av fastAPI förutsatt att man använder sig av ett certifierat fastighetssystem.

Genom kopplingen till fastAPI-certifierade fastighetssystem förenklas integrationer och möjliggör helt automatisk löpande överföring av hyresgäst- och respondentinformation. Utvecklingen underlättar för automatiska och triggerbaserade kundundersökningar och ger på så sätt fler fastighetsbolag möjligheten att följa upp utvalda processer i realtid. Vinsterna är tidsbesparing och nöjdare hyresgäster.

– Vår ambition är ju att effektivisera, underlätta och göra det smidigare för fastighetsbolag att få in värdefull information från hyresgästerna. Efterfrågan på att få mer kontinuerliga mätdata från fler kontaktytor med hyresgästerna har ökat. En stor del av vårt arbete idag handlar om att följa upp den totala kundresan, där mätningar ex av inflytt, utflytt, felanmälan, kundtjänst, med flera, utgör viktiga delar. Vår nya analysplattform AktivBo Analytics är också utvecklad just för att kunna stödja och förenkla analyser och prioriteringar från den typen av uppföljning. FastAPI kommer definitivt underlätta för många bolag och sänka tröskeln för att komma igång med processmätningar, säger Jon Svensson, VD på AktivBo.

Digitala plattformar

Tjänsterna som de certifierade bolagen utvecklar ska erbjudas på den digitala plattform som Allmännyttan utvecklar. Plattformen ska fungera som ett verktyg för innovation inom allmännyttan och i samarbete med utvecklare och tjänsteleverantörer.

Carl Ståhle, digitaliseringsexpert på Sveriges Allmännytta kommenterar:

Det är så oerhört viktigt att de tjänster som vill vara med i digitaliseringen av Allmännyttan också anammar öppna standarder och certifierar sig för fastAPI. Det gör att både vi och de kan bli mer innovativa samtidigt som vi tar kontroll över vår data. Inom Allmännyttan är vi glada över att AktivBo är med och driver den digitala utvecklingen i branschen.

I kommande versioner av fastAPI kommer även ytterligare data från fastighetssystemen göras tillgänglig.

– Genom att möjliggöra automatisk inläsning av annan relevant och intressant fastighetsdata till vår plattform, kan detta ställas mot kundnöjdhet på olika sätt. Detta ökar den totala nyttan och öppnar upp för nya innovativa tjänster, avslutar Jon Svensson.