Nyheter

Catenas målsättning är Miljöbyggnad 30 Silver för alla nybyggen

Catenas terminalbygge till PostNord på Logistikposition Tostarp utanför Helsingborg certifierades nyligen enligt Miljöbyggnad 3.0 Silver. En nivå som bolaget har som målsättning för all nybyggnation fortsättningsvis.

Den 18 300 kvm stora terminalen där även en solcellsanläggning ska installeras uppfyller strikta krav för exempelvis byggmaterial, solskydd, ljudmiljö, inomhusklimat och fukt.

– Jämfört med de certifieringssystem vi tidigare använt tar Miljöbyggnad Silver tydligare hänsyn till byggmaterialens ursprung och dess klimatpåverkan samt inomhusmiljö. Det säkerställer en mer effektiv resursanvändning. Det matchar bättre de hållbarhetsmål som Catena har, säger Anna Wallander, tf hållbarhetsansvarig Catena.

Miljöbyggnad är ett svenskt system för hållbarhetscertifiering av byggnader där miljöarbetet och byggnadens prestanda granskas vid projektstart. För att sen och verifieras efter färdig byggnation. Systemet ägs och utvecklas av Sveriges största organisation för hållbart samhällsbyggande, Sweden Green Building Council.

– Vi är glada att Catena ser fördelarna med vårt certifieringssystem Miljöbyggnad och hoppas att de som medlemsföretag kan bidra med kompetens kring utveckling av hållbara logistikanläggningar, säger Lotta Werner Flyborg, VD Sweden Green Building Council.