Nyheter

QTF skapar digital Nordbyggmonter

När Nordbygg var tvingad att ställa in och flytta fram till i höst så tänkte QTF (som redan hade förberett sin monter) att ”vi bygger upp den ändå och håller kundmötena digitalt”.

Det gör man nu via videofilmer som dagligen under hela april läggs upp i företagets Youtubekanal.

Huvudbudskapet är att systemvätska måste kontrolleras och syrenivån mätas så att man vet om systemet behöver avgasas och renas för att hållas korrosionsfritt och energieffektivt.

Många fastighetsägare vet inte om de har gaser i sina värme-/kylsystem. Man änner inte heller till att det är gaserna (syre, kväve m.m.) som ställer till funktionsproblem, korrosion och ineffektivitet i energiöverföringen.

QTF:s budskap är därför till såväl kravställande upphandlare som till vvs-konsulter och installatörer är:

Kräv in mätvärden på systemvätska! Ju tidigare desto bättre – allra helst redan från början, vid projektering och föreskrivning av nya projekt”.

Då först kan man veta om åtgärder behövs och vilket resultat de ger.

QTF har byggt upp sin monter i kontoret i Kalmar. Där kommer man att bjuda på information om mätning av syre i systemvätska, avgasning och rening samt även bjuda på shoppingkassar och lite överraskningar.

Här hittar du QTF på Youtube:

https://www.youtube.com/channel/UCV9b8Whmody0nq_yWvGrwGg/playlists?view=1&flow=grid