Nyheter

Innovation som skyddar hälsan från Festool

Bland byggnadsträarbetare inträffar i Sverige varje år över 630 olyckor inom maskiner och verktyg som är så pass allvarliga att de anmäls till försäkringsbolag (Källa: AFA försäkring, rapporten Arbetsolyckor och sjukskrivningar i byggbranschen).

Nästan en tredjedel av olyckorna skadar händer/fingrar och av dessa är hela 80 % så pass allvarliga att de leder till bestående besvär, d v s medicinsk invaliditet.

Med TKS 80 presenterar Festool för första gången en bordscirkelsåg som även innehåller den innovativa och skadeförebyggande SawStop-tekniken.

– Den nya bordscirkelsågen TKS 80 förenar SawStop-tekniken med den pålitliga Festool-kvaliteten. Vi har inte lämnat något åt slumpen när vi utvecklade den nya bordscirkelsågen. Sågen har bland annat en intelligent elektroniklösning som konstant övervakar driftstatusen i hela systemet för att säkerställa att tekniken fungerar som den ska, säger Tobias Beisbarth – produktchef för den nya bordscirkelsågen hos Festool.

Så här fungerar SawStop-tekniken:

Den nya SawStop-tekniken är integrerad i en bordscirkelsåg för att ge ännu bättre skydd mot allvarliga arbetsolyckor. Den viktigaste delen är en patron som med hjälp av en fjäder trycker in ett aluminiumblock i sågklingan om klingan kommer i kontakt med hud under arbetet.

På mindre än fem millisekunder stannar klingan och försvinner ner i maskinbordet. Detta minskar på ett betydligt sätt risken för allvarliga sågskador. Om sågklingan registrerar hudkontakt går allt blixtsnabbt: en knall – och allt står stilla.

En optisk indikering visar snabbt sågens aktuella driftstatus:

en grön LED betyder att SawStop-tekniken är klar för användning. SawStop-tekniken kan vid behov kopplas från. Om aluminiumblocket har utlösts kan man snabbt göra sågen startklar igen genom att byta sågklingan och patronen: av med skyddet, lossa och byt klingan och patronen – klart.

Sedan kontrollerar systemet att allt har monterats korrekt. Så snart lampan lyser grönt igen kan man fortsätta.

Den nya bordscirkelsågen TKS 80 finns i handeln från och med juni 2020 – mer information finns på www.festool.se/sawstop.