Nyheter

Dalux digitaliseringslösningar blir ett strategiskt verktyg för Atrium Ljungberg

Atrium Ljungberg satsar på IT och verksamhetsutveckling. I både byggprojekt och fastighetsförvaltning öppnar digitalisering upp för nya möjligheter. Som ett led i sitt långsiktiga utvecklingsarbete har Atrium Ljungberg efter utvärdering av ett antal IT-leverantörer valt att ingå samarbete med Dalux

Atrium Ljungbergs CIO, Per Karmteg, berättar:

– Vi ser att Daluxs integrerade lösning blir ett strategiskt verktyg för oss när det till exempel gäller processtandardisering i byggprojekten. Vi får bättre projektöverlämningar och digital information i förvaltningen. Dessutom får vi ett gemensamt projekt- och förvaltningssystem som vi är övertygade om är en framtidslösning för oss.

Dalux molnbaserade system kommer vara till nytta på flera nivåer i Atrium Ljungbergs organisation. I byggprojekten kommer hantverkare kunna dokumentera sitt arbete direkt i mobilen med koppling mot både ritning och 3D-modell och platsledningen kommer få en bättre överblick över pågående arbete i projekten.

Även i förvaltning kommer drifttekniker på sikt få tillgång till skötselinstruktioner och annan dokumentation direkt i mobilen samtidigt som Atrium Ljungberg får en bättre samlad överblick över sin fastighetsportfölj. Allt detta har förstås även ett stort värde på strategisk ledningsnivå.

På Dalux kontor i Stockholm ser Sören Westerberg fram emot att bygga ut samarbetet med Atrium Ljungberg:

– Vi på Dalux är självklart mycket stolta över att ett ledande fastighetsbolag som Atrium Ljungberg väljer våra lösningar som koncernverktyg och ett betydande steg på sin digitaliseringsresa.

OM Dalux:

Dalux är en marknadsledare inom 3D-baserat systemstöd för bygg- och fastighetsbranschens digitalisering. Företagets mjukvara används dagligen av 40 000 hantverkare i Norden. Dalux har kontor i Stockholm, Malmö samt övriga Norden och Europa.