Nyheter

Om NCC:s årsstämma den 1 april med coronaviruset

NCC planerar att hålla årsstämma som tidigare meddelat den 1 april kl 16.30 på Norra Latin, Drottninggatan 71 B, Stockholm. NCC kommer dock vidta försiktighetsåtgärder för att minska risken för smittspridning med anledning av coronaviruset.

”Vi följer utvecklingen i samhället noga och kommer att revidera beslutet vid behov. Vi följer utvecklingen i samhället noga och kommer att revidera beslutet vid behov.”

NCC har beslutat om följande åtgärder och skriver följande i ett pressmeddelande;

”Registrering kommer att ske från 16:00 istället för 15:30
Ingen förtäring kommer att serveras
Endast ett fåtal ledamöter från styrelsen och företagsledningen kommer att närvara
Inga tal kommer att hållas av vd och styrelseordförande vid mötet. Ett tal från vd och en redogörelse för styrelsens arbete kommer i efterhand att publiceras på bolagets hemsida
Vi uppmanar alla aktieägare att noga följa myndigheternas rekommendationer avseende smittspridning för sin egen och andras hälsa
Vi påminner om möjligheten att utse ett ombud. Formulär för fullmakt finns på www.ncc.se

Vi hoppas på förståelse från våra aktieägare för denna förändring under rådande omständigheter. I övrigt hänvisar vi till ncc.se för eventuella uppdateringar.”

Bild: Björn Asplind