Nyheter

Kritiska mätningar kräver den mest noggranna kalibreringen

ANNONS

Se till att dina mest kritiska mätningar håller måttet. Noggrannheten är A och O när du använder instrument för kritiska mätningar.

Felaktiga mätningar kan helt enkelt kosta pengar i form av minskad produktavkastning eller förluster orsakade av kvalitetsproblem. Kalibreringar av hög kvalitet är lösningen för att försäkra dig om att få exakta mätresultat – men hur hanterar du det i praktiken?

Den rätta lösningen för kalibreringen av dina instrument beror på den aktuella mätningens betydelse, men även på alla relevanta regelverk eller driftkrav. I många fall utgör driftavbrott en kritisk faktor att ta med i beräkningen eftersom en oavbruten drift håller både kunderna och cheferna nöjda.

Om kvalitetssystemet och regelverken tillåter det kan stickprovsmätningar med ett referensinstrument, till exempel en portabel prob, utgöra ett kostnadseffektivt sätt att kontrollera noggrannheten hos dina processinstrument. Det är viktigt att vara medveten om att noggrannheten spelar en avgörande roll även här. Du måste ha en fullständig förståelse för noggrannheten i processen för stickprovsmätningar och de osäkerheter den är förknippad med.

Kalibrering i laboratoriemiljö är en nödvändighet när det gäller dina mest kritiska mätningar eftersom du måste vara säker på att det instrument du använder för stickprovsmätningar ger exakta mätresultat. Det är dessutom viktigt att komma ihåg att du bör upprätthålla spårbarhetskedjan för dina mätningar, vilket kräver specialistkunskaper och ekonomiska investeringar. Användningen av ett högkvalitativt och ackrediterat externt laboratorium för kalibrering av dina kritiska instrument är det mest pålitliga och kostnadseffektiva sättet att upprätthålla spårbarheten.

På en marknad där ett stort antal kalibreringsföretag erbjuder en mängd olika tjänster är det viktigt att göra en noggrann översyn av vilken tjänst som passar dina behov bäst.

Ackrediterad ISO/IEC 17025-kalibrering är ett bra val för portabla enheter som används som referensinstrument. En ackrediterad kalibrering garanterar att spårbarhetskedjan, osäkerheten och arbetsprocesserna hos kalibreringsföretaget har granskats av en oberoende tredje part. Det sparar både tid och pengar åt dig och innebär att du kan känna dig säker på att allt är korrekt när en granskare ber att få se dina kalibreringscertifikat. Nästa steg är att definiera innehållet i den ackrediterade kalibreringen. Du måste vara säker på att referensinstrumentet ger exakta mätresultat vid de mätpunkter som är kritiska för din process. En enkel lösning på detta är att välja kalibreringspunkter i intervallet för din driftprocess.

Om du använder ett instrument som referens måste du vara hundraprocentigt säker på att det är korrekt injusterat för att veta att det visar de korrekta referensvärdena, och i många fall är det endast tillverkaren som klarar att utföra den här justeringen.

Det hela är enkelt att sammanfatta: användningen av rätt typ av kalibrering av hög kvalitet gör att du kan känna dig säker på att dina processkritiska mätningar är exakta och att du har en robust spårbarhetskedja för dina referensinstrument.

Läs mer om Vaisalas kalibreringstjänster på:

www.vaisala.com/calibration

Vaisala är en global marknadsledare inom väder, miljö- och industriella mätningar. Med över 80 års erfarenhet bidrar Vaisala till en bättre livskvalitet genom att erbjuda ett brett utbud av innovativa observations- och mätinstrument inklusive tjänster för meteorologi, kritiska väderobservationer och kontrollerade processmiljöer. Vaisala, med huvudkontor i Finland, har ungefär 1850 fackutbildade experter och är noterat på Nasdaq Helsinki.

[email protected]