Nyheter

Detaljplaner antagna – industriområde förvandlas till stad i Barkarby

Nu börjar Järfälla kommun förvandlingen av Veddesta industriområde i Barkarby. De antagna detaljplanerna omfattar 22 kvarter som ska utvecklas till en upplevelserik blandstad granne med en av regionens starkaste noder för kollektivtrafik med tunnelbana, buss, pendeltåg och regionaltåg i direkt anslutning till varandra.

I området äger Veidekke och Sagax fastigheter, Serneke har en markanvisning för sex kvarter och Tricoreal ett intentionsavtal för markanvisning.

De två antagna detaljplanerna i Barkarby möjliggör en upplevelserik och dynamisk blandstad och omfattar

22 kvarter med byggnader som varierar mellan två och 32 våningar
skidanläggning inomhus med 1,25 km skidspår
kontor
hotell
35 000 kvm verksamhetslokaler
2 600 bostäder
två förskolor
parker och torg
ny bussterminal i anslutning till ny entré vid Barkarby station
ny entré till pendeltåg
tunnelbanestation med två entréer till framtida tunnelbanan.

– Det är mycket glädjande att vi nu antar de två första detaljplanerna och kan börja omvandla Veddesta industriområde till en av Sveriges mest intressanta, dynamiska och upplevelserika platser. Området kommer att ha ett fantastiskt läge granne med Stockholmregionens nya nod för kollektivtrafik med tunnelbana, regionaltåg, buss och pendeltåg i direkt anslutning till varandra, säger Emma Feldman (M), kommunstyrelsens ordförande i Järfälla.

Flera byggaktörer har långt framskridna planer för att utveckla området tillsammans med Järfälla kommun.

Veidekke äger fastigheter i planområdet och planerar för sju kvarter med 1200 bostäder och kommersiella lokaler.
Sagax äger fastigheter och planerar för två kvarter för kontor, hotell och bostäder.
Serneke har ett markanvisningsavtal för sex kvarter och planerar för Stockholms första skidslinga inomhus, kontor, hotell, utbildning, kommersiella lokaler och bostäder.
Tricoreal har ett intentionsavtal om markanvisning och planerar för ett kvarter med kontor, hotell, service, handel och bostäder.
Järfälla planerar för markanvisningar av sju kvarter med start 2020.

Bilden:
Visionsbild över hur industriområdet i Veddesta kan komma att utvecklas till stadsmiljö med kontorsläge, hotell, kommersiella lokaler, skidspår inomhus och bostäder – granne med Stockholms nya kollektivtrafiknod med tunnelbana, pendeltåg, buss och regionaltåg.
Visionsbild: AIX Arkitekter