Nyheter

JSB lanserar ny visuell identitet

Som ett led i en tydligare och starkare position på marknaden, lanserar byggföretaget JSB en uppdaterad varumärkesplattform och en ny visuell identitet.

– JSB har haft en väldig tillväxt och gjort den spännande resan från lokalt byggföretag till nationell aktör. Under 2018 bytte vi namn till JSB Construction AB och påbörjade arbetet med att ta fram en ny varumärkesplattform som positionerar oss tydligare på marknaden. Nu kompletterar vi den med ett utseende som stämmer överens med vilka JSB är idag och vilka vi vill vara framöver, säger Pether Fredholm, VD på JSB.

Visuellt karaktäriseras det nya JSB av en tydlig och minimalistisk design i kombination med ett modigt och iögonfallande uttryck där färgen varselgult spelar en av huvudrollerna:

– Vi har bytt utseende men har samma starka värderingar som alltid. Den gula varselfärgen är central i vår bransch. Den har ett högt uppmärksamhetsvärde, den syns och framför allt bidrar den till säkrare arbetsplatser. Varselgult är en färg som alla byggbolag behöver förhålla sig till, en självklar del av byggbranschens visuella DNA – och därför av JSB:s. Nu väljer vi att låta den ta plats i vår nya visuella identitet. Färgen i sig varken kan eller vill vi äga, men i kombinationen mellan gult, mörkgrått och gråblått får vi en unik identitet som känns rätt för en stark röst i vår bransch. Om det varselgula dessutom kan bidra till att våra bilar och skyltar syns lite extra så bygger vi inte bara igenkänning för JSB utan gör dessutom världen lite säkrare, säger Pether Fredholm.

Varumärkesplattformen och den visuella identiteten är framtagen i samarbete med
kommunikationsbyrån Giv Akt.

Se lanseringsfilmen här:

Om JSB:
Byggföretaget JSB är verksamt över hela Sverige inom entreprenader och projektutveckling i egen regi samt i södra Sverige även inom byggservice. Företaget har cirka 350 anställda och en årsomsättning om cirka 2 Mdkr.
För mer information, se www.jsb.se

Bild: JSB/Giv Akt