Nyheter

Arkitekten som alltid väljer trä – Årets Träfluga till Wingårdh

Gert Wingårdh, arkitekt och ägare till Wingårdhs arkitektkontor, tilldelas Martinsons eget pris Årets Träfluga.

– Det känns såklart hedrande att uppmärksammas för något man tror på och verkar för. Jag vill bygga mer i trä och därför har vi tagit steget att föreslå trä som förstahandsmaterial i alla våra projekt, säger Gert Wingårdh.

Årets Träfluga instiftades av Martinsons 2017 och delas årligen ut till en person eller ett småföretag som genom sina insatser bidragit till att utveckla branschen. Priset utgörs av en träfluga och 10 000 kronor som skänks till Hjältarnas Hus i Umeå i pristagarens namn.

Som en av Sveriges mest framstående arkitekter genom tiderna har Gert Wingårdh tagit ett tydligt ställningstagande att verka för fler träbyggnationer ur ett miljömässigt perspektiv. Som en flitigt anlitad föreläsare och debattör verkar han också för det hållbara samhället.

– Vi har alla vaknat upp lite sent, men det har skett ett paradigmskifte senaste tio åren och jag tror att de allra flesta hus kommer byggas i trä i framtiden. Om vi ska uppnå klimatmålen så betyder det mycket för vår minskade koldioxidbelastning om vi kan använda trä i stommen på nybyggnationer. Våra skogar växer faktiskt och det är möjligt att göra substantiella råvaruuttag, säger Gert.

Wingårdhs arkitektkontor har tagit ett policybeslut att föreslå trä som förstahandsmaterial till sina kunder då det är vår mest effektiva metod för att snabbt och radikalt minska byggsektorns klimatpåverkan.

– Som arkitektbyrå vill vi visa vägen för att rita i trä, det finns inget material som kan ersätta stål och betong som trä och dessutom finns det stora arkitektoniska möjligheter i trä. Vi brukar varje år skicka ut ett julkort med bilder på tolv projekt, ett för varje månad, som vi är lite extra stolta över. På fjolårets julkort var nio av tolv projekt mer eller mindre träbyggnader. Det känns bra och stämmer överens om vart vi strävar, säger Gert.

Juryns motivering:
”Gert Wingårdh har under många år spelat en betydelsefull roll för träbyggandets utveckling i Sverige. Med en stark övertygelse om materialets möjligheter har han i en lång rad uppmärksammade träskapelser kombinerat nytänkande funktion med arkitektonisk lekfullhet och perfektion. Både med trä som den ensamt lysande stjärnan på scenen och i spännande möten med andra material. Dessutom är Gert Wingårdh en viktig förespråkare för ett ökat träbyggande ur klimathänseende. En trovärdig röst som både gör sig hörd och lyssnas på. Med naturlig självklarhet tar han tillvara chansen att både inspirera och övertyga sin omvärld om att framtidens hållbara samhälle har trä som ledande material.”

Detta är Hjältarnas hus:
Hjältarnas hus är ett tillfälligt hem för de barnfamiljer där ett barn har drabbats av långvarig sjukdom. Hjältarnas hus ägs av Region Västerbotten och drivs och förvaltas av föreningen Hjältarnas hus.

Bilden:
Gert Wingårdh tar emot årets träfluga av Lars Martinson.
Bild: Jonas Lundberg