Nyheter

ICA har ingått avtal om förvärv av logistikfastigheten Saltängen 1, Västerås

ICA Fastigheter AB, genom dotterbolaget Fastica Holding AB, har ingått avtal om att förvärva fastigheten Saltängen 1 i Västerås från Saltängen Property Invest AB för en köpeskilling om cirka 1,1 miljard SEK före skatteavdrag, vilket preliminärt motsvarar cirka 1,0 miljard SEK efter skatteavdrag.

ICA är ensam hyresgäst och bedriver idag logistikverksamhet på fastigheten och äger dessutom angränsande obebyggda fastigheter. Förvärvet skulle innebära att ICA Gruppens investeringar (CAPEX) för 2020 bedöms uppgå till fem Mdkr.

– Västerås är en viktig plats för oss och vi är gärna kvar i Hackstaområdet. Möjligheten att förvärva fastigheten och därmed göra de investeringar som fastigheten kräver kommer att skapa en strategisk viktig tillgång för oss, och är i linje med vår strategi att äga våra viktigaste logistikenheter. Vårt huvudalternativ till ett förvärv är att bygga en ny anläggning på granntomten som vi redan äger. Givet de överenskomna villkoren så är ett förvärv i dagsläget det mest intressanta alternativet för oss, säger Per Strömberg, vd för ICA Gruppen.

Bild: Pixabay