Nyheter

Martinsons redo för nästa steg – öppnar upp för en ny huvudägare

Martinsons öppnar för en ny huvudägare till koncernen. Beslutet har tagits av en enig ägargrupp.

– Vi har förmånen att göra det här vägvalet i ett läge där koncernen står på flera starka ben. Vår verksamhet och kunskaperna hos våra medarbetare är en drivkraft i utvecklingen av hela vår bransch. Det är vi stolta över och vi är övertygade om att detta är långsiktigt bäst för våra verksamheter i Bygdsiljum, Kroksjön och Umeå, säger koncernchefen Lars Martinson.

Träkoncernen Martinsons omsatte under verksamhetsåret 2019 cirka 1,9 miljarder kronor och Martinsons har målet att på sikt nå en årsproduktion på 580 000 kubikmeter på anläggningarna i Bygdsiljum och Kroksjön.

Detta efter omfattande investeringar de senaste åren, bland annat i en ny fabrik för produktion av KL-trä, en ny huvudpanna, torkkapacitet och flera andra anläggningar.

– Vi är mycket välinvesterade. Förbättringsarbetet som våra medarbetare driver inom ramen för vårt kvalitetssystem har också bidragit till att vi i dag befinner oss i absolut framkant från skog, till sågverk, försäljning och byggplats, säger Lars.

Företaget har även mer än 20 års praktisk erfarenhet inom det nya industriella träbyggandet. En rad offensiva beslut för att utveckla kunskaper och erbjudanden samt strategiska investeringar har lett fram till en ledande position inom byggsystem i KL-trä och limträ.

– Vi har bara under det senaste året blivit valda som leverantör till flera av Sveriges mest prestigefulla byggprojekt. Det handlar bland annat om Sveriges tre största kontorshus i trä i samarbeten med aktörer med högsta möjliga kravbild. Vi har tagit oss fram till en marknadsledande position inom flera områden och den vi vill fortsätta utveckla, säger Lars Martinson.

Arbetet för att hitta en ny huvudägare genomförs i samarbete med Grant Thornton.

– Martinsons har en mycket stark och väldigt intressant marknadsposition. För Martinsons ägargrupp är det viktigt att hitta en huvudägare med rätt profil och som kan ta till vara på den fina potential som vi ser i verksamheten, säger Mats Öberg, Partner på Grant Thornton.

Martinsons ägs i dag av åtta delägare i den fjärde generationen av familjen Martinson.

Bilden:
Lars Martinson koncernchef.
Bild: Patrick Degerman