Nyheter

Jämställdhet och mångfald ger resultat på Kungsleden

Med lika många kvinnor som män i bolaget, en jämn fördelning mellan könen i chefsleden och en jämställd styrelse, tillhör Kungsleden börsens mest jämställda bolag på storbolagslistan.

– Vi arbetar konsekvent med såväl jämställdhet- som mångfaldsfrågorna övergripande samt i våra rekryteringar och det ger resultat. Det viktigaste för oss är att det är kompetens och erfarenhet som avgör och att alla har samma förutsättningar att lyckas, säger Hanna Brandström HR-chef på Kungsleden.

Ser vi till hela bolaget var vid utgången av 2019 cirka 52 procent kvinnor och 48 procent män. Bland cheferna är 58 procent kvinnor och 42 procent män.

2019 hade Kungsleden en helt jämställd styrelse med Charlotte Axelsson som ordförande. Inför stämman 2020 föreslår valberedningen att styrelsen utökas med en ledamot. Går valberedelsens förslag igenom blir fördelningen tre kvinnor och fyra män.

I Kungsledens företagsledning med vd Biljana Pehrsson i spetsen, är det något fler kvinnor. 2019 var sex av nio kvinnor och från och med 2020 sju kvinnor och tre män.

– Jag är övertygad om att blandade grupper ger bäst resultat. Sedan jag tillträdde som vd 2013 har vi gått från en majoritet män i chefsleden till jämställdhet och mångfald på många plan. Samtidigt har Kungsleden haft en fantastisk resultatutveckling. Vårt förvaltningsresultat har ökat med över 200 procent och aktien har givit en totalavkastning på över 272 procent eller i snitt 21 procent per år, säger Biljana Pehrsson, vd för Kungsleden.

2019 belönades Kungsleden med EPRAs (European Public Real Estate Association) Diversity & Inclusion Award, ett pris för mångfald och inkludering för börsnoterade fastighetsbolag i Europa.

Bild: Kungsleden