Nyheter

AF Gruppen har tilldelats kontrakt av Helse Sør-Øst

Helse Sør-Øst har valt AF Gruppen som entreprenör för källararbeten vid ett nytt sjukhus i Drammen, Norge.

Kontraktet omfattar utförandet av entreprenad 2201 Betong- och pelararbete för källare vid sjukhuset. Arbetet inkluderar etableringen av källarkonstruktioner med tillhörande fundament.

Uppstart sker i maj 2020 med förväntat färdigställande hösten 2021. Kontraktet är en huvudentreprenad med ett uppskattat värde på 300 miljoner NOK exkl. moms.

– Det nya sjukhuset kommer att ge betydligt bättre sjukvård till invånarna i regionen, och vi är glada över att kunna bidra till denna process. Vi har tidigare genomfört demolerings- och saneringsentreprenaden för ett nytt sjukhus i Drammen och ser fram emot att fortsätta det goda samarbetet med Helse Sør-Øst, säger Arild Moe, koncerndirektör för AF Gruppen.

Bilden:
Det nya sjukhuset i Drammen.
Bild: Helse Sør-Øst, LINK Arkitektur, RATIO Arkitekter