Nyheter

Gröna tak – en lösning som bara växer?

Se, nu grönskar det. I Sverige har vi kommit en bra bit på vägen när det gäller att integrera gröna tak i stadsbilden och våra byggprojekt. Frågar man Scandinavian Green Roof Institute, som bland annat driver Augustenborgs botaniska takträdgård i Malmö, välkänd utanför landets gränser, ser man några trender som blomstrar.

Förutom ett ökat intresse bland arkitekter och beslutsfattare blir de tekniska lösningarna på marknaden smartare.

Tar man en promenad i de flesta av våra svenska städer så upptäcker man snabbt att det växer på toppen av några av dem. Gröna tak har nämligen blivit ett allt vanligare inslag i stadsbilden på senare år. Detta kan bland annat förklaras att fördelarna med gröna tak har blivit synligare och att ett hållbart tänkande präglar vårt samhälle. Därför ser vi även fler leverantörer av gröna tak, som Nature Impact, vilka fokuserar på att leverera smarta taksystem som gör det enkelt att välja grönt.

Tekniska framsteg och smarta kombinationer

Det har hänt mycket inom gröna tak på senare år, vilket man tydligt märker hos Scandinavian Green Roof Institute (SGRI), en verksamhet som dagligen arbetar med att öka uppmärksamheten kring gröna tak och som driver Augustenborgs botaniska takträdgård. Takträdgården kom till liv som en del i arbetet att motverka kraftiga översvämningar som präglade stadsdelen Augustenborg i Malmö under 80–90-talet. På grund av att stadsdelen kantades med stora problem under längre tid, valde man att skapa det man kallar för ”Ekostaden Augustenborg” och där har gröna tak varit en framträdande del sedan 2001.

Helen Johansson, verksamhetsledare, berättar om några av de trender man ser idag:

– Från början var det mest tunna gröna tak som var vanligast men nu utvecklas det allt fler system som kan lagra större mängder vatten. Här märker vi att den ökande förståelsen för klimatförändringarna har påverkat och att det arbetas mer aktivt för att eliminera risken för översvämningar. Vi ser även att det är fler som väljer att kombinera sitt gröna tak med solpaneler och det är en väldigt bra kombination. Växtligheten hjälper nämligen till att kyla ner solpanelerna så att man får ut mer effektivitet ur dem.

Förutom Augustenborgs botaniska takträdgård deltar SGRI i olika forsknings- och utvecklingsprojekt, håller kurser och föreläsningar riktade mot arkitekter och beslutsfattare och kan även gå in i byggprojekt som rådgivande underkonsulter.

Helen Johansson fortsätter:

– Idag har vi besökare från hela världen som kommer för att lära sig mer om blågröna klimatsmarta lösningar för urban miljö och besöka vår takträdgård på 10 000 kvadratmeter. På takträdgården visar vi upp olika typer av gröna tak bl.a från flera leverantörer på marknaden – och systemen utvecklas hela tiden. När man varit aktiv inom området i så många år som vi har nu, är det häftigt att uppleva att intresset för gröna tak har ökat och att folk utanför Sverige är intresserade av hur vi gör det här.

Växtlighet levererad i backar

Ett av de gröna system man kan uppleva när man besöker takträdgården i Augustenborg är Nature Impacts gröna taksystem, vilket är unikt i sitt slag då det levereras i plastbackar bestående av skörd av egna moderväxter. Taket är utvecklat för att prestera på högsta möjliga nivå, även i tufft nordiskt klimat, och då det levereras färdigt i backar behövs varken duk eller vattenhållande koppar.

Bilden:
SGRI arbetar dagligen med att öka uppmärksamheten kring gröna tak och driver Augustenborgs botaniska takträdgård, där man bland annat kan uppleva Nature Impacts gröna taksystem
Bild: SGRI