Nyheter

Bonava första bostadsutvecklare att bli godkänd av Science Based Targets initiative

Bonava har som första bostadsutvecklare i Europa formellt fått bolagets klimatmål godkända av Science Based Targets initiative. Fram till år 2030 ska Bonava minska bolagets negativa klimatpåverkan med 50 procent genom fastställda klimatmål i enlighet med FN:s klimatpanels rekommendation om att begränsa den globala uppvärmningen till 1,5 grader.

Bonava förbinder sig att minska bolagets direkta koldioxidutsläpp med ett absolut mål om 50 procent, och att minska hela värdekedjans koldioxidutsläpp med ett intensitetsmål om 50 procent per produktionsstartad bostad, till år 2030 jämfört med 2018.

– För att bidra till en begränsning av den globala uppvärmningen har vi nu vetenskapligt baserade målsättningar i syfte att drastiskt minska utsläpp av växthusgaser det kommande decenniet. En hållbar och lönsam bostadsproduktion ställer höga krav på förändring och Bonava kommer att utmana branschen genom att vara en tuff kravställare, säger Joachim Hallengren, VD och koncernchef, Bonava.

Bonava har under två års tid genomfört en genomlysning av bolagets direkta och indirekta klimatpåverkan. För att nå de uppsatta målsättningarna ska bolaget maximera resurseffektivitet och ta steg mot en cirkulär produktionsmodell. Där ingår att arbeta fram nya innovativa arbetssätt och materialval. Hållbar markanvändning och att ställa om till förnybar energi och förnyelsebara bränslen i hela värdekedjan är ytterligare nödvändiga steg.

Science Based Targets initiative är ett samarbete mellan Carbon Disclosure Project (CDP), FN:s Global Compact (UNGC), World Resources Institute (WRI) och Världsnaturfonden (WWF). Science Based Targets är en vetenskaplig metod som säkerställer att bolagets målsättningar är i linje med vad vetenskapen säger krävs för att uppnå målen i det globala klimatavtalet från Paris.

Bild: Bonava