Nyheter

Samhällsbyggnadsbolaget i Norden ny storägare i SSM

Samhällsbyggnadsbolaget i Norden AB  (SBB) har via dotterbolag ingått avtal med Eurodevelopment AG om förvärv av 11,600,000 stamaktier i SSM Holding AB (SSM). Detta motsvarar ett innehav om 29,55 procent av aktierna och rösterna i SSM per dagens datum. Den totala köpeskillingen uppgår till 116,000,000 kronor.

Tillträde till aktierna är villkorad av att extra bolagsstämma i SSM godkänner beslut avseende överlåtelse av projekten till Clear Real Estate Holding AB och godkännande av samarbetsavtal mellan SSM och Masugnen 1 Fastighets AB. Tillträdet till aktierna beräknas ske 16 mars 2020.

– SBB har en av Sveriges största byggrättsportföljer motsvarande 20 000 – 24 000 bostäder. Detta förvärv ger oss ytterligare exponering mot ett växande Stockholm, kommenterar Ilija Batljan, VD och grundare av Samhällsbyggnadsbolaget i Norden AB.

Bild: Pixabay