Nyheter

Hotell Østre AS vald som entreprenör för utbyggnaden av hotell på Gardermoen

Hotell Østre AS (Avinor) har valts AF Gruppen som entreprenör för utbyggnaden av Gardermoen Park Inn Hotell.

I projektet ingår utbyggnad av befintligt hotell. Byggnationen omfattar 9 600 kvadratmeter med 214 nya rum fördelade på åtta våningar samt en våning med konferensrum. En uppgradering av det befintliga hotellet kommer också att genomföras.

Avtalet är en totalentreprenad och har ett värde på 250 MNOK exkl. moms. Projektet inleds i april 2020 och hotellet beräknas stå klart i december 2021.

– Avinor Oslo flygplats är ett mycket viktigt nav i Norge som nu rustas för att möta framtidens flygtrafik. Vi har varit delaktiga i utbyggnaden av en stor del av den befintliga infrastrukturen i området och det är därför särskilt glädjande att Avinor ger oss förnyat förtroende att utföra utbyggnaden av hotellet som vi ursprungligen uppförde 2009–2010. Vi ser fram emot att arbeta med Avinor i projektet, säger Geir Flåta, koncerndirektör för AF Gruppen.

Bilden:
Radisson Park Hotell Gardermoen.
Bild: Niels Torp