Nyheter

Amiralsstaden i Malmö ger bostäder och bryter barriärer

Arbetet med Malmös nya stadsdel Amiralsstaden har tagit ett stort steg framåt. På torsdagens sammanträde sa stadsbyggnadsnämnden ja till att skicka ut planprogrammet för samråd. Planprogrammet omfattar bland annat 2 800 nya bostäder, 500 grundskoleplatser, 450 förskoleplatser och cirka 1 500 arbetsplatser.

Amiralsstaden ska bli en stadsdel med goda livsmiljöer för barn och vuxna, med bostäder i olika upplåtelseformer, mer verksamhet och service, och fler möjligheter till rekreation.

För att skapa en trygg miljö ska Amiralsgatan byggas om, vilket också bidrar till att bättre knyta ihop området med närliggande delar av staden. Planprogrammet omfattar även en utveckling av stationsområdet runt Persborg, som har en central plats i Amiralsstadens sydvästra del.

Syftet med Amiralsstaden är, förutom att bygga fler bostäder, att öka tryggheten, hälsan och välbefinnandet genom nya attraktiva livsmiljöer och att överbrygga fysiska och mentala barriärer – inom området och resten av Malmö. Dessutom bidrar ett ökat serviceutbud och fler arbetsplatser till att skapa ett större intresse för att leva och verka i stadsdelen.

Den nya bebyggelsen ska vara inbjudande och omsorgsfullt utformad så att området blir attraktivt för såväl barnfamiljer som äldre och unga.

– Planerna för Amiralstaden är onekligen spännande! Det här är en omfattande satsning på ett område som behöver utvecklas, men också på att knyta ihop Malmös olika delar och bygga staden hel, säger Sofia Hedén (S), stadsbyggnadsnämndens ordförande.

– Det här planprogrammet kan innebära ett stort lyft för hela området. När stadsdelar byggs ihop och utomhusmiljön blir grön och trivsam ökar både den sociala och miljömässiga hållbarheten. Inte minst skapas möjligheter för fler bostäder och viktig samhällsservice i området, säger Lars Hellström (L), vice ordförande i stadsbyggnadsnämnden.

Illustration: Mandaworks