Nyheter

Efterfrågan på natursten som byggmaterial ökar

Efterfrågan på svensk natursten som byggmaterial ökar. Intresse för hållbara material, tillverkade på bra sätt och därtill medveten information om natursten anges som orsaker till uppgången. Ett av många sätt att lyfta natursten är det årliga Stenpriset som 2019 togs hem av Joyn Studios för deras arbete med Restaurant Frantzén i Stockholm.

–För tre år sedan noterade vi en 20-procentig ökning av efterfrågan på natursten. Vi har en fortsatt stadig ökning om än inte riktigt i den takten. Det säger Kai Marklin, som är ordförande i Sveriges Stenindustriförbund, Sten.

Och han förklarar bakgrunden:

–Människors miljömedvetenhet ökar. Man vill ha material som är hållbara, som är producerade på ett bra sätt och så har vi lyckats få ut information och sprida kunskap om vårt material. Tillverkningen av materialet har ju naturen själv stått för under miljontals år. Vad vi behöver göra är att såga och bearbeta det färdiga materialet.

Det finns dessutom sedan ett antal år en professur i natursten vid SLU i Lund, som innehas av Kurt Johansson. Det bidrar till utbildning i ämnet, bland annat vid landskapsarkitektutbildningen. Förbundet medverkar också till forskning och informerar om lämplig användning av natursten.

På förbundets hemsida finns för övrigt en ”Stenhandbok” där varje vecka över ett hundra unika besök görs i jakten på kunskap om natursten.

Natursten ämne som förenar

Sveriges Stenindustriförbund är branschorganisation för företag som bryter, förädlar, monterar och importerar natursten. Medlemsföretagens kunder finns inom offentlig sektor, privata företag samt slutkonsumenter. De omsätter 1,3 miljarder kronor och sysselsätter omkring 1300 personer. Den gemensamma nämnaren för medlemmarna är materialet natursten.

Naturstensprodukter beskrivs som produkter tillverkade av sten som tagits som helt stycke från ett helt block ur berggrunden. Av den samlade omsättningen svarar brytning för cirka 300 miljoner och förädling för omkring en miljard. Uppskattningsvis exporteras 70 – 80 procent av den sten som bryts i Sverige. Av 100 medlemsföretag är cirka 15 brytande.

Av förädlings-miljarden gäller ungefär 75 procent sten i utemiljöer medan 25 procent gäller byggnad och gravstenar.

I Sverige finns nästan 70 stensorter

I Sverige finns cirka 50 naturstensbrott och ur dessa hämtas cirka 70 olika stensorter. I landet används som byggnadssten följande typer: Graniter, gnejser, diabas, kalkstenar, marmor, sandstenar och skiffrar. I hela världen finns uppskattningsvis 20 000 kommersiellt tillgängliga stensorter. Att starta ett stenbrott är dock inte det enklaste.

–Det är extremt kostnadskrävande och medför många praktiska problem att starta ett nytt stenbrott och tillståndsprocessen är omfattande. Det senaste nya stenbrottet i Sverige tog sex år från idé till tillstånd år 2015, säger Kai Marklin.

Bilden:
Panoramaterrassen i Rinkeby har en stödmur uppförd i svensk granit.
Foto: Åke E:son Lindman