Nyheter

QTF TECH TALK # 10 Mäta syre i vätska – hur går det till?

Så här går det till att mäta syre i vätska. Med instrumentet mäter vi optiskt hur mycket löst syre det finns i vätskan – Luminescent Dissolved Oxygen. QTF rekommenderar starkt att man ska mäta syrenivån i systemvätska och att man håller den under 0,5 mg syre/liter systemvätska. Det gör man med avgasning med QTF-metoden.

En del mäter inte syre i systemvätska – kanske är det för att de inte känner till att det går, för att de inte kan eller för att de är rädda för att deras avgasare inte har den effekt de har lovat. QTF tycker att det är viktigt att mäta och känna till vilken syrenivå systemet har. Först då kan man sätta in riktig åtgärd och mäta resultatet av avgasningen. Syrenivån ska hållas under 0,5 mg syre/liter systemvätska för att korrosion ska stoppas och att vätskan ska vara en effektiv energibärare.

TILL ALLA FASTIGHETSÄGARE DÄRUTE: Mät syrenivån i systemvätskan i dina värmesystem! Och se för tusan till att få mätresultat om du har låtit någon avgasa dina värmesystem. Om inte syrenivån är under 0,5 mg/liter systemvätska efter 1-5 dagars avgasning (beroende på systemstorlek) ska du ifrågasätta effekten på avgasaren.

QTF mäter alltid syrenivån vid besiktning och efter avgasning, så att du vet att avgasningen har gett resultat. Ställ krav på systemvätskan! Det är du som betalar energiräkningen …

Bild: QTF