Nyheter

Visionär arkitektur kombinerar ljud, ljus och design

Vi spenderar merparten av vår tid inomhus, antingen hemma eller på kontoret. Därmed blir det allt mer självklart att betrakta byggnaderna som vi befinner oss i som bidragande faktorer för välbefinnande, livskvalitet och produktivitet. Kontorsbyggnaden Lysgården i Trondheim, Norge, är ett perfekt exempel på hur en behaglig ljudnivå och rikligt med dagsljus kombineras med imponerande akustisk design.

En bra inomhusmiljö är designad och beräknad för att skapa en atmosfär där användaren känner sig bekväm och motiverad. Här spelar ljud, ljus och luft en stor roll för personerna i byggnaden. Samtliga faktorer påverkar vår koncentration och förmåga att prestera. Detta är särskilt viktigt på en arbetsplats, då 90% av omkostnaderna i ett företag kan relateras till medarbetarna.

För att öka medarbetarnas trivsel är det viktigt för arkitekter att tänka in akustik och inomhusmiljö redan i början av designprocessen. En byggnad där man har haft detta i åtanke är Lysgården i Trondheim, vilken omtalas som världens mest moderna byggnad och som stod färdig i somras. Kjeldsberg AS och Veidekke Eiendom var byggherrar på projektet.

Bra inomhusklimat, termisk variation och akustiska förhållanden

Lysgården, som är designad av HUS Arkitekter, är ritad och anpassad för företag som behöver flexibla arbetsformer och som vill kunna stoltsera med sin arbetsplats. En av arkitekterna bakom byggnaden, Kjell Bertelsen, berättar:

– Vår övergripande vision för Lysgården var att skapa en attraktiv arbetsplats. Det var viktigt för oss att utforma en byggnad som kan möta olika behov över tid och som är anpassningsbar för olika hyresgäster. Vi har medvetet arbetat med bra material i dialog med leverantörer. Interiören kännetecknas av ljusa och luftiga rum, och vi har skapat bra och varierande dagsljusförhållanden. En del träverk och synlig betong har dessutom använts. Vi har också arbetat med interiörfärgning av golv och väggar för att skapa en stimulerande arbetsmiljö.

Leverantören av akustiska stenullsundertak, Rockfon, ansvarar för leveransen av cirka 6000 bafflar till kontorsbyggnaden. Dessa bidrar till en behaglig ljudnivå och ger samtidigt inredningen ett konstnärligt uttryck. Kjell Bertelsen fortsätter:

– Vi har samarbetat med bra leverantörer och rådgivare som har simulerat ett bra inomhusklimat, termisk variation och akustiska förhållanden redan i början av designprocessen. Vi valde att använda Rockfons bafflar eftersom de möjliggjorde exponerad betong utan att akustiken upplevdes som obehaglig. Betong skapar ett stabilt inomhusklimat och mycket mindre variation i temperaturen, och ökar det som kallas för termisk tröghet i bygget.

Realiserar estetisk och funktionell vision

Det var viktigt att de akustiska lösningarna skulle passa in i det estetiska uttrycket. Kjell Bertelsen berättar:

– Vi har använt bafflarna konsekvent i designen av byggnaden. På Lysgården har vi ett glastak som är centralt i byggnaden, vilket släpper in naturligt dagsljus och solstrålar. Den höga ljusreflektionen i underttakslösningen sprider ljuset runt i rummet och därmed blir dagsljuset väl utnyttjat i byggnaden.

Han fortsätter:

– Bafflarna är monterade i ett mönster som ger ett slags filter som påminner om ett lövverk. Små strimmor av sol släpps in i byggnaden på ett bra sätt, utan att du får in direkt solljus. Vi har arbetat mycket med olika metoder, bland annat små filmfrekvenser och simuleringar, för att få det att fungera och för att se hur ljuset påverkas av de olika årstiderna. Vi är väldigt nöjda med flexibiliteten från Rockfon och hur de mötte våra behov och önskemål som gjorde att vi fick till en helt unik lösning.

Distriktschef hos Rockfon i Norge, Thor Morten Hepsø, avslutar genom att berätta om hur bafflarna hjälper till att skapa bekväma och vackra utrymmen som värderas utifrån inomhusmiljön:

– Bafflar är en bra lösning eftersom de är mycket flexibla och kan passa in i den befintliga designen av byggnaden. På Lysgården har de lyckats med att integrera dessa på ett sätt som visar konstnärliga detaljer och samtidigt bidrar till att förbättra användarnas arbetsglädje och motivation. Lysgården är ett praktexempel på hur god akustik inte äventyrar bra design och samtidigt skapar en hälsosam arbetsmiljö för de anställda.

Bilden:
6000 bafflar från Rockfon bidrar till en behaglig ljudnivå och skapar ett konstnärligt uttryck i kontorsbyggnaden Lysgården i Norge.
Bild: Rockfon