Nyheter

Umeå kommun stärker engagemanget för träbyggande

Umeå kommun söker medlemskap i intresseorganisationen Trästad Sverige. Det enligt ett beslut i kommunstyrelsens planeringsutskott.

– I höstas beslutade kommunfullmäktige i Umeå kommun att ta fram en träbyggnadsstrategi, vilket gör det viktigt att både politiker och tjänstemän i kommunen håller sig uppdaterade om träbyggnadsfrågor. Eftersom organisationen Trästad Sverige både erbjuder nätverk och forskning på området ger ett medlemskap ökade möjligheter att fatta välgrundade beslut, säger Janet Ågren (S), ordförande i kommunstyrelsens planeringsutskott.

Regeringen har i ”Inriktning för träbyggande” som presenterades i juni 2018, påtalat betydelsen att Sverige ska ha ett utvecklat träbyggande som kan bidra till att möta behovet av nya och överkomliga bostäder av god kvalitet. Trä har egenskaper som ger bra förutsättningar för industriell byggproduktion, hög grad av prefabricering och serietillverkning vilket på sikt kan pressa byggkostnaderna, effektivisera bostadsbyggandet och öka konkurrensen på byggmarknaden.

Organisationen Trästad Sverige riktar sig främst till kommuner samt arkitekter, konsulter och byggföretag. Syftet är att stimulera till ökad samverkan mellan offentliga beslutsfattare och beställare, näringslivets entreprenörer samt resurser inom forskning och utbildning. Föreningen har en styrelse med 13 ledamöter där Magdalena Andersson, landshövding i Västerbotten, är ordförande.

Bild av JensMo från Pixabay