Nyheter

Teräselementti Oy inleder export inom Norden

Det finländska företaget Teräselementti Oy med specialkompetens inom stål- och fasadkonstruktioner inleder export inom Norden från och med början av 2020. I det inledande skedet fokuserar företaget på den svenska och norska marknaden, där det i första hand marknadsför sin specialkompetens om stålkonstruktioner. I fortsättningen är målet att även erbjuda mer omfattande helheter till utvalda objekt.

– Teräselementtis verksamhet i Finland fortsätter som normalt, men nu riktar vi blicken även utanför Finlands gränser och söker tillväxt på den större nordiska marknaden. Vårt mål är att bygga upp en långsiktig exportverksamhet och öka omsättningen till en viktig del av affärsverksamheten. Därför har vi nu grundat en egen enhet för exportverksamheten, berättar exportchef Mikael Rinne, som ansvarar för Teräselementtis nya exportenhet.

Teräselementti har genomfört exportprojekt under 1990- och 2000-talen i till exempel Ryssland, Sverige och Norge samt på Island. Företagets strategiska mål har länge varit att öka exportens andel.

– Nu hittade vi en lämplig person för att leda verksamheten och ansvara för helheten. Mikael har gedigen erfarenhet av marknadsföring i Norden, och vi är övertygade om att vi under hans ledning framgångsrikt kommer att kunna utvidga vår verksamhet och i fortsättningen betjäna kunder även utanför Finlands gränser, säger Teräselementtis VD Ville Helenius.

Goda utsikter på de nya marknaderna

Teräselementtis främsta mål är att bygga upp den nya affärsverksamheten och skaffa projekt på de nya marknaderna. I takt med att verksamheten utvecklas rekryteras fler experter till exportenheten. I de nordiska länderna genomför Teräselementti projekt för både produktleveranser och färdiga monteringar.

– Produkterna som tillverkas i fabriken i Lembois är en viktig del av Teräselementtis portfolio, och även de produkter som är avsedda för export kommer i första hand från Lembois. Vi utnyttjar såväl våra egna som strategiska samarbetspartner i våra exportprojekt. För monteringen ansvarar i fortsättningen våra lokala och pålitliga samarbetspartner, säger Rinne.

Byggbranschen är på uppsving i Norden för tillfället, och utsikterna på marknaden är lockande. Teräselementti har en stark tro på att det finns en efterfrågan på företagets högkvalitativa och flexibla kunnande på den internationella marknaden.

– Teräselementtis styrka är mångsidig kompetens och smidigt utnyttjande av den. Företaget har investerat i den senaste tekniken och redan i åratal systematiskt använt sig av datamodeller. Jag tror även att finskheten är en stor konkurrensfördel på den nordiska marknaden, säger Rinne.

Bild: Teräselementti