Nyheter

Internationella toppforskare ger Sverige råd om hållbar utveckling

Måndag den 27 januari  möts ledande forskare, representanter för regeringen och andra aktörer för att diskutera hur Sverige kan mobilisera för ett hållbart samhälle. Medverkar gör bland andra den inflytelserika nationalekonomen Mariana Mazzucato.

För att möta komplexa samhällsutmaningar som till exempel klimatfrågan krävs att vi kan mobilisera aktörer på olika nivåer i en gemensam riktning. Men hur åstadkoms den kraftsamling som är nödvändig? Under ett seminarium som arrangeras av Vinnova och Rådet för hållbara städer diskuteras hur systeminnovation och missions kan användas för att mobilisera mot ett hållbart samhälle

Medverkande:

Mariana Mazzucato – Director Innovation and Public Purpose, University College London
Banny Banerjee – Director Change Labs, Stanford University
Anders Ygeman – Energi- och digitaliseringsminister
Allan Larsson – Horizon Europe
Stina Billinger – statssekreterare hos näringsminister Ibrahim Baylan
Elin Olsson – statssekreterare hos finansmarknads- och bostadsminister Per Bolund
Darja Isakson – generaldirektör Vinnova
Helena Bjarnegård – riksarkitekt, ordförande i Rådet för hållbara städer

Tid: Måndag den 27 januari kl 10.30 – 12.00
Plats: ArkDes, Exercisplan 4, Skeppsholmen, Stockholm

Bild: Pixabay