Nyheter

Så påverkar e-handeln bostadsrättsföreningar

Butiksdöden och en blomstrande e-handel är uttryck som blivit allt vanligare. Men hur påverkar det egentligen boende i en bostadsrättsförening när allt fler får tillgång till fastighetens portkod?

SBC Sveriges BostadsrättsCentrum AB redogör för hur e-handelns framfart kan komma att påverka bostadsrättsägares framtid.

Med dagar som Black Friday, Cyber Monday och en ökad möjlighet till näthandel tillhör det vardagen att handla på internet. Något som för många underlättar inköp då näthandeln ofta erbjuder hemleveranser.

Men att få varor framkörda till dörren kan även innebära osäkerhet för boende i flerfamiljshus. Portkoder som lämnas ut vid beställningar på nätet ökar nämligen risken för obehöriga att få tillgång till bostadshuset. Med en växande e-handel och ett högt tryck på hemleveranser bör bostadsrättsföreningar utöka rutinerna kring tillgång till fastigheten.

– Redan idag ser vi att bostadsrättsföreningar byter ut portkodssystem och anpassar dem likt en porttelefon. Det innebär att den som ringer på enbart kommer in om mottagaren av budet släpper in dem via sin mobiltelefon. På så vis lämnas inga portkoder ut och den boende vet vem det är som kommer in i huset. Vi ser även föreningar som installerar kameror vid porten för att säkerhetsställa att det faktiskt är ett bud som vill komma in i huset, säger Helena Klåvus, CIO på SBC Sveriges BostadsrättsCentrum AB.

Även företag kan komma att få säkerhetsanpassa sina leveranssystem till bostadshus. Det blir allt viktigare att budbärare genom kläder tydligt visar vilket företag de kommer från. Buden ska även kunna visa relevanta ID-handlingar, och redan idag är det företag som använder sig av kameror för att låta kunden följa med in i bostaden när de inte är på plats vid leverans.

Förebyggande arbete inom föreningen Även om utvecklingen med kameror och övervakning inte är brett implementerat än, finns möjlighet att inom föreningen vidta åtgärder för att minska risken för obehöriga att beträda bostadshuset.

– Arbete med kameror och utbytta portkodssystem är inte vardag för alla föreningar eller företag än. Det finns dock fortfarande åtgärder att ta till. Att aktivt arbeta med social hållbarhet inom föreningen är viktigt för att öka trygghet i bostaden. Genom grannsamverkan och större medvetenhet kring vilka som bor i bostadshuset, speciellt när det gäller större föreningar, minskar möjligheten för obehöriga att röra sig fritt i fastigheten, säger Helena Klåvus, CIO på SBC Sveriges BostadsrättsCentrum AB.

Bild: SBC