Nyheter

Ectogrid effektiviserar energianvändningen i Lund

Medicon Village Science Park och bostadsrättsföreningen Scheele Promenad i Lund är först med att använda ectogrid™, ett innovativt energisystem där spillvärme och spillkyla återanvänds mellan byggnader och bidrar till effektiv energianvändning samtidigt som det minskar energikostnaderna.

– Den största skillnaden är klimatavtrycket som innebär bättre hållbar energianvändning och att energikostnader jämfört med konventionell energilösning minskas. Hur mycket billigare det blir beror mycket på förutsättningarna, på Scheele Promenad innebär det cirka tio procent. Principen bygger på att energin delas mellan minst två fastigheter som har olika behov av värme och kyla och eftersom rören mellan fastigheterna är oisolerade kan även marken nyttjas för lagring/energiutbyte. Både för oss och hyresgästerna bidrar ectogrid™ till att vårt ekologiska fotavtryck blir så litet som möjligt, säger Sonny Strömberg, affärsområdesansvarig fastighetssegmentet på E.ON. E.ON bygger, äger och driftar det lågtempererade/kalla värme- och kylasystemet ectogrid™.

Byggnationen av ectogrid™ tog fart hösten 2017 och är den första i sitt slag. 15 byggnader är anslutna till systemet år 2021. Genom effektiv återvinning reducerar systemet rejält behovet av att tillföra energi till byggnaderna. Idag köper Medicon Village ca 10 GWh fjärrvärme och 4 GWh fjärrkyla varje år. När ectogrid™ är färdigbyggt ska det räcka med att tillföra 3 GWh energi till området per år. Resterande värme- och kylbehov på 11 GWh, tillgodoses genom återvinning/balansering mellan de olika byggnaderna. ectogrid™ nyttjar och återvinner energin maximalt med i stort sett obefintliga energiförluster och kan leverera både värme och kyla från samma energisystem ut till fastigheterna.

Fjärrvärmenät har normalt en temperatur mellan 80 och 100 grader. I ectogrid™ är vattnet mellan ca fem och 40 grader och ersätter båda näten för fjärrvärme och fjärrkyla. Temperaturen i ectogrid™ är flexibel och varierar beroende på behovet av värme och kyla samt på marktemperaturen. Eftersom element och varmvatten behöver en högre temperatur har varje ansluten byggnad även en värmepump som värmer upp vattnet som sedan leds ut till element och kranar. Spillkylan som värmepumpen ger upphov till återvinns till komfort- eller processkyla, antingen inom samma fastighet eller delas med grannbyggnaden. På samma sätt återvinns spillvärmen från de kylmaskiner som finns i vissa byggnader.

För att effektivisera ectogrid™ ytterligare, har man utvecklat det molnbaserade styrsystemet ectocloud™. Här används algoritmer och data kopplat till bland annat byggnader, väder, lokal energiproduktion och elbilsladdning för att nyttja energin där den behövs som mest. Genom att kontinuerligt samla information om byggnaderna, ska man kunna förutse framtida användningsmönster och i förväg optimera systemet för kommande energibehov, förklarar Sonny Strömberg. Genom att lagra termisk energi kan behovet av att tillföra energi till systemet delvis styras till tider då tex tillgången till förnyelsebar energi är god.

Medicon Village Science Park skapades 2012 efter att AstraZeneca beslutade att flytta forskningen till Mölndal. En fastighetsutvecklingsplan utvecklades i samverkan med kommunen och en viktig del var att förtäta och skapa mer liv och rörelse även kvällar och helger för att öka attraktiviteten i området. En viktig del var då att bygga bostäder i rätt läge för området.

Den 135 000 kvadratmeter stora fastigheten innehåller 150 bolag med sammanlagt 2200 anställda. Senaste byggprojektet är The Spark en kontorsbyggnad som även innehåller enklare lab, konferenscentrum, utåtriktade verksamheter på bottenplanet samt ett showroom för visningar/demonstration av ectogrid-systemet. Inflyttningen startade sommaren 2019 och är nu fylld till 90 procent. På Medicon Village pågår även uppbyggnaden av en ny cancerklinik på 3000 kvadratmeter med fokus på Prostatacancer. Kliniken färdigställs sommaren 2020.

– Vår målsättning med ectogrid™ är att sänka tillförd energi med 80 procent, vilket skulle ge en minskad kostnad med 20 procent, säger Erik Jagesten, fastighetschef på Medicon Village.

Tvärs över Scheelevägen, intill studentbostadshuset Sparta, bygger Peab 188 bostadsrättslägenheter fördelade i tre flerfamiljshus, från ett rum och kök på 36 kvadratmeter till etagelägenheter om sex rum och kök i storleken 145 till 150 kvadratmeter.

Konstruktionen består av prefabricerad betongstomme från Skandinavisk Byggelement, filigran i bjälklag och välisolerade utfackningsväggar i fasad. Den teglade yttre fasaden har i tre kulörer medan fasaden mot innergården har två olika brunorange nyanser. Taket består av dels svart papp dels sedumtak som tar hand om regnvatten på ett effektivt sätt. På taket finns även solceller som försörjer de allmänna utrymmena med el. FTX-ventilation återvinner värmen i frånluften, vilket ger bra inomhusklimat samtidigt som det är kostnadseffektivt.

– Vi ville skapa en tydlig urban miljö med goda bostadskvaliteter och med ett koncept som skulle knyta den nya bebyggelsen till det befintliga Sparta. Lägenheterna är välplanerade med vita väggar och ekparkett. Alla utom ettorna har balkong. Många av våra inredningsval är Svanenmärkta, badrummen är helkaklade och det finns fyra köksstilar som är framtagna av Olsson & Gerthel, säger Anders Klasson, distriktschef på Peab.

Byggnaderna har 5-6 våningsplan och har underliggande garage, där man även placerat den underjordiska sophanteringen UWS. De gröna gårdarna har en tydlighet mellan det privata och offentliga. Inflyttning sker etappvis med start hösten 2020. Årsavgiften är 700 kr per kvadratmeter och år.

Fakta:
Brf Scheele Promenad i Lund
Byggperiod: maj 2018 – november 2021
Byggherre: Brf Scheele Promenad 1,2 och 3 (Peab Bostad AB)
Byggentreprenör: Peab Sverige
Arkitekt: Gunilla Svensson Arkitektkontor Lund

Bilden:
Medicon Village och Brf Scheele Promenad i Lund är först ut med att använda E.ONs lågtempererade värme-och kylsystem ectogrid™, som går ut på att tillvarata och dela spillvärme och spillkyla mellan fastigheterna.
Bild: Peab Bostad