Nyheter

HSB Göteborg lanserar nytt hållbarhetspris

För HSB Göteborg är hållbarhetsarbetet en självklarhet, ett perspektiv som genomsyrar hela verksamheten. Som ett led i det arbetet instiftar HSB Göteborg ett nytt pris, ”Den hållbara idén”, för att uppmuntra västsvenska bostadsrättsföreningar att bli mer hållbara. Med prissumman 25 000 kronor hoppas bostadskooperationen att inspirera till handling.

Hållbarhetspriset ”Den hållbara idén” delas ut till bostadsrättsföreningar med idéer eller pågående insatser som på ett eller flera sätt syftar till att göra västsvenska hem mer hållbara. För HSB är det viktigt att bidra till en hållbar omställning, och genom att påverka hela samhället i en positiv riktning bidra till reell förändring:

– Med ”Den hållbara idén” hoppas vi inspirera till handling! Det behövs stora förändringar på flera olika håll för att samhället ska nå målen i Agenda 2030. Och vi tror att en stor del av förändringen börjar i våra hem! Därför vill vi inspirera bostadsrättsföreningrna att jobba hållbart – bland annat genom vårt nyinstiftade pris, säger Freja Bramsen, chef för hållbarhet och utveckling på HSB Göteborg.

Prisets kriterier innebär att idén eller insatsen ska uppfylla ett eller flera av målen i Agenda 2030, att den skapar hållbar samhällsnytta på lång sikt och är applicerbar på fler bostadsrättsföreningar. Prissumman uppgår till 25 000 kronor som kan användas till att både täcka åtgärder som genomförts eller till en idé som planeras.

Att kriterierna tar sin utgångspunkt i FN:s globala hållbarhetsmål och Agenda 2030 grundas i att HSB Göteborg arbetar aktivt med dessa. HSB Göteborg har valt att fokusera på de mål som är mest relevanta för sin verksamhet och där de tillsammans med medlemmar och kunder kan göra störst skillnad.

– Vi är ett bolag i bostadsbranschen, därför fokuserar vi vårt arbete kring de globala utvecklingsmål som handlar om hållbara städer och samhällen, och hållbara innovationer. Med tanke på att vi ägs av cirka 72 000 medlemmar, förvaltar cirka 36 000 lägenheter och 360 bostadsrättsföreningar, tror jag att vi kan bidra med väldigt mycket när det gäller att styra in Göteborg, Sverige och i förlängningen världen på en mer hållbar bana, säger Freja Bramsen.

Om priset:
Juryn består av representanter från HSB, HSB Living Lab och andra hållbarhetsexperter. Alla bostadsrättsföreningar inom HSB Göteborg kan delta i tävlingen, och en förening kan skicka in flera bidrag. Är det vinnande bidraget en idé bistår HSB Göteborg med stöd för genomförandet av densamma och priset delas sedan ut på HSB Göteborgs årsstämma av HSB Göteborgs vd Lars Göran Andersson. Deadline för att skicka in bidrag är 26 februari 2020.

Bild: HSB