Nyheter

Per Bolund, bostadsminister, och Catharina Elmsäter-Svärd, Sveriges Byggindustrier, medverkar på Jönköpingsdagen

Den 20 januari möts fastighetsägare, byggindustrin och kommunen för att diskutera hur alla kan bidra till att Jönköping växer och utvecklas framöver. Frågor som ställs under dagen är: Hur ska Jönköping växa? Hur bygger vi nytt samtidigt som vi bevarar det unika för staden?

Bostadsminister Per Bolund bidrar med regeringens syn på bygg- och bostadspolitiken, stadsarkitekten Bengt Mattias Carlsson lyfter från sitt perspektiv hur vi bygger nytt samtidigt som vi bevarar det unika för Jönköping. Kommunstyrelsens ordförande Ann-Marie Nilsson talar om kommunledningens bild av den framtida utvecklingen i Jönköping. Lokala näringslivsrepresentanter såsom Mattias Carlsson, ordförande Blue Wall och Reine Johansson, Vd HSB Göta, ger sin bild av framtidens utmaningar.

– Jönköpings kommun har haft en hög tillväxt och vi ser att det fortsätter så, därför ställs höga krav på alla parter som är inblandade i kommunens utvecklingsarbete Jag tycker det är viktigt att olika aktörer träffas och pratar om de framtida behoven och prioriteringarna., säger Elin Rickardsson näringspolitiskt ansvarig Fastighetsägarna.

Dagen pågår mellan kl. 9.30 och 16.30 på Stora hotellet i Jönköping.

Hålltider under dagen:

Kl. 9.40 Kommunstyrelsens ordförande Ann-Marie Nilsson inleder

Kl. 11.10 Byggindustrin – Vilka åtgärder behövs för ökat byggande, Catharina Elmsäter- Svärd, Vd Sveriges Byggindustrier

Kl. 11.30 Höghastighetståg – varför behövs nya stambanor, Christer Fritzon, Vd SJ

Kl. 13.00 Regerings bygg och bostadspolitik, Per Bolund, Bostadsminister

För information i detalj se, jonkopingsdagen.se

Bild: Pixabay