Nyheter

Diös har tecknat hyresavtal med Högskolan Dalarna om framtidens citycampus i Borlänge ​​​​​​​

Nu är det klart att Diös har tecknat hyresavtal med Högskolan Dalarna om etableringen av campus i Liljanhuset i centrala Borlänge. Sedan 2018 har högskolan inventerat och analyserat framtidens lokal- och utvecklingbehov.

I oktober fattade högskolans styrelse beslut om att gå vidare med Diös förslag att flytta högskolans verksamhet i Borlänge till stadskärnan. Nu inleds upphandling av entreprenad enligt LOU. Det nya citycampus beräknas stå klart sommaren 2022.

Högskolan Dalarna är en viktig aktör för Borlänge med många studenter och forskning som bedrivs i tät samverkan med företag och organisationer, vilket bidrar till en ökad attraktivitet för staden. Målet med att flytta Högskolan Dalarna i Borlänge till centrum är att skapa ett attraktivt och ändamålsenligt campus med fokus på helt nya lärmiljöer och möjligheter till utvecklad verksamhet.

Den framtida centrala placeringen ger också ett brett utbud av kringliggande servicetjänster, närhet till ett utvecklat resecentrum och möjlighet till ett närmare samarbete med näringslivet. Högskolans verksamhet fortsätter ostört tills inflytting sker i helt nya lokaler.

– Vi är mycket glada och stolta över att vi har tecknat ett hyresavtal med Högskolan Dalarna. Den nya etableringen kommer att bidra till en utveckling för högskolan och är viktig för hela Borlänge som bidrar med ökade flöden av människor i centrum. Nu ser vi fram emot att ta nästa steg i processen med upphandling av entreprenör för projektet, säger Mikael Hedh, affärschef, Diös.

– Nu har vi tagit ytterligare ett steg och väntar med spänning på att byggnationerna av vårt nya campus ska påbörjas, säger förvaltningschef Ulf Rydén vid Högskolan Dalarna.

Bild: Diös