Nyheter

Signatur Fastigheter avyttrar samhällsfastighet

Signatur Fastigheter AB har avyttrat samhällsfastigheten Eslöv Kärrstorp 2:17 till K2A Knaust & Andersson Fastigheter AB  med tillträde den 18 december 2019.

Transaktionen sker i bolagsform till överenskommet fastighetsvärde om 30,2 Mkr efter avdrag för latent skatt, vilket överstiger redovisat värde för fastigheten efter avdrag för latent skatt i Signatur Fastigheter per den 30 juni 2019 om ca 17,5%. Avyttringen av fastigheten är ett gott exempel på Signatur Fastigheters affärsidé om att utveckla kassaflödande fastigheter.

Affären medför en starkare balansräkning och frigör likvida medel om ca 14,7 MSEK för framtida förvärv och värdeskapande på befintliga fastigheter.

– Det är värdefullt att visa marknaden att våra fastighetsvärden har mer potential, dessutom ger affären ett tillskott av likviditet till nya förvärv, säger Dan Astrén, VD