Nyheter

K-Fastigheter förvärvar fastighet för Punkthus i Växjö

K-Fastigheter har idag tecknat avtal om förvärv av två fastigheter i Växjö lämpliga för byggnation av bolagets Punkthus, med upp till 90 hyreslägenheter.

K-Fast Holding AB har förvärvat 100 procent av aktierna i Växjö Folkets Park AB, ett bolag som äger fastigheterna Växjö Örnen 28 och Växjö Örnen 32, vilka har lagakraftvunnen detaljplan som möjliggör byggnation upp till åtta våningar och maximal bruttoarea (BTA) om 7 620 kvadratmeter. På tomten planerar K-Fastigheter att bygga hus enligt sitt koncept Punkthus, med start andra halvåret 2020.

Förvärvet sker genom en bolagstransaktion och underliggande fastighetsvärde uppgår till cirka 20 mkr. Transaktionen finansieras genom befintlig kassa och K-Fastigheter har tillträtt aktierna. Säljare är Borohus, som ingår i Västkuststugan-koncernen.

– Med dagens förvärv kommer vi att bygga fler hyresrätter med hög kvalitet i attraktiva Folkparken. Vi meddelade den 20 juni 2019 att vi, i direkt närhet till de nu förvärvade fastigheterna, färdigställer 171 hyresrätter med tillträde etappvis. Idag har vi beslutat att tidigarelägga tillträde och inflyttning av första etappen till januari 2020 och den sista etappen i september nästa år, säger Jacob Karlsson, VD K-Fast Holding AB. Vår strategi är att finnas i tillväxtregioner och Växjö är en av de orter där vi ser goda möjligheter att växa och jag ser fram emot att erbjuda möjlighet för fler att skapa sitt hem i ett tryggt och trevligt område.