Nyheter

Lokalförvaltningen i Göteborg tecknar avtal om två förskoleprogram

Äpplet och Fyrklövern är arbetsnamnen på de två partneringprogram för totalt tolv förskolor som lokalförvaltningen har slutit avtal med NCC och Vestia om.

De två förskoleprogrammen består av möjlighet för totalentreprenörerna att bygga sex förskolor i vardera ”paket”.

– Avtalen består av två förskolor med option för entreprenören på fyra förskolor till om entreprenaden har fungerat bra, säger lokalförvaltningenst.f. enhetschef byggprojektledning Ulrika Videli, som även är programansvarig för Fyrklövern och Äpplet.

Äpplet

Det program som lokalförvaltningen har tilldelat NCC kallas Äpplet. Det omfattar två förskolor med två optioner om två förskolor var, totalt sex förskolor. Förskolorna ska byggas i olika delar av Göteborg – i Bergsjön, Lindholmen, Högsbo och Västra Frölunda.

Fyrklövern

De första två förskolorna i Fyrklövern, som totalentreprenören Vestia tilldelats, är Rörmyren förskola i Kungsladugård och Kanngjutaregatans förskola i Utby. Vestia har option på de återstående fyra förskolorna i programmet, som ska byggas i tre etapper.

Strategisk partnering

Samarbetet med totalentreprenörerna NCC och Vestia sker som strategisk partnering..

– I Äpplet och Fyrklövern så ser vi oss kunna dra nytta av de upprepningseffekter och de erfarenheter som vi skapar tillsammans med NCC och Vestia. Vi säkerställer samtidigt stadens behov av förskoleplatser med målsättningen att göra detta till en lägre kostnad och med mindre tidsåtgång säger Ulrika Videli.

PÅ bilden: Lokalförvaltningens t.f. avdelningschef för projektavdelningen Lina Cavallin och entreprenören Vestias vd Christian Wieland undertecknar avtalet om Fyrklövern.

Foto: Lokalförvaltningen/Göteborg